Podyplomowe Studia Menedżerskie

192 Godzin, 2 Semestr, 12 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyGdańsk Nowy 9717 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmą w warunkach wspólnego rynku.
  Zapoznanie z praktycznymi metodami zarządzania sprawdzonymi w wiodących firmach
  Doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w firmie działającej na rynku krajowym i międzynarodowym.
  Przygotowanie do wdrożenia nowoczesnych narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwie.
  Opracowanie propozycji usprawnienia firmy z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi.

  • Program Podyplomowych Studiów Menedżerskich otrzymał Medal Europejski za jakość merytoryczną i praktyczną przydatność w warunkach otwartego rynku. Medal został przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
  • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów należy do najlepszych i największych firm szkoleniowych w Polsce. Jest jedyną firmą szkoleniową w naszym kraju posiadającą międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East European Management Association (CEEMAN). Prowadzi szkolenia firmowe, otwarte programy specjalistyczne i podyplomowe studia w tym wysoko oceniany renomowany program MBA.
  • Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą niepubliczną szkołą biznesu w Polsce, silnym centrum intelektualnym i naukowym. Jako jedyna uczelnia w Europie środkowo-wschodniej posiada akredytację EQUIS, stowarzyszenia skupiającego najlepsze uczelnie w Europie.

 • SEMESTR I
  MODUŁ I,
  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  Zakres tematyczny Rekrutacja i zatrudnianie
  Wynagradzanie i motywowanie
  Rozwój pracowników
  Strategia i polityka zarządzania zasobami ludzkimi w firmach
  Trener Wanda Szulc
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ II,
  STRATEGIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
  Zakres tematyczny Formułowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa
  Proces tworzenia strategii firmy
  Strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowości i koncentracji
  Społeczno-organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych
  Pomiar i czynniki sukcesu przedsiębiorstw w zintegrowanej gospodarce – adaptacyjność, konkurencyjność
  Kultura wewnętrzna i etyka organizacji jako element przewagi konkurencyjnej
  Trener Jarosław Bogusz
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ III,
  ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
  Zakres tematyczny Czynniki sukcesu marketingowego firmy
  Otoczenie rynkowe firmy
  Zarządzanie produktem
  Polityka cenowa firmy
  Strategie i zasady komunikacji marketingowej (Public Relations, reklama)
  Zarządzanie wizerunkiem firmy, budowanie silnej marki
  Trener Tomasz Harackiewicz
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ IV,
  ZARZĄDZANIE FINANSOWE
  Zakres tematyczny Europejskie standardy rachunkowości i analizy finansowej firmy
  Standardy studium wykonalności projektu inwestycyjnego
  Europejskie standardy analizy opłacalności projektów inwestycyjnych
  Zasady funkcjonowania rynku finansowego
  Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
  Trener Lucjan Śledź
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ V,
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  Zakres tematyczny Inicjowanie projektu
  Planowanie projektu
  Realizacja planu projektu
  Kontrola zmian w projekcie
  Zamknięcie projektu
  Trener Konrad Klepacki
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ VI,
  SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE
  Zakres tematyczny Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
  Orientacje społeczne – osobowość w negocjacjach
  Strategie negocjacyjne
  Techniki negocjacji
  Racje czy interesy – przedmiot negocjacji w biznesie
  Korzyści natychmiastowe i odroczone
  Trudni partnerzy w negocjacjach
  Podstawowe błędy w negocjacjach
  Trener Beata Bednarczyk
  Czas trwania 2 dni

  SEMESTR II
  MODUŁ I,
  KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI
  Zakres tematyczny Warunki skuteczności zespołu
  Kierowanie wewnętrzną dynamiką zespołu
  Skuteczna komunikacja z zespołem
  Budowanie autorytetu lidera
  Efektywność stylów kierowania
  Trener Michał Brzeziński
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ II,
  PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY
  Zakres tematyczny Ustawodawstwo regulujące działalność gospodarczą
  Źródła prawa kontraktów
  Wybrane rodzaje umów gospodarczych
  Prawne aspekty działania firm na rynku Unii Europejskiej
  Polityka wspierania przedsiębiorczości
  Formy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
  Uwarunkowania sukcesu firmy na rynku Unii Europejskiej
  Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
  Trener Rafał Ziarkowski
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ III,
  ELEMENTY BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO
  Zakres tematyczny Zmiany w charakterze współczesnej konkurencji
  Podstawowe formy internacjonalizacji przedsiębiorstw
  Budowanie transnarodowych sojuszy strategicznych
  Rynek UE a działalność przedsiębiorstw transnarodowych
  Wpływ lokalnych warunków kulturowych na przedsiębiorstwa transnarodowe
  Trener Jarosław Bogusz
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ IV,
  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
  Zakres tematyczny Ewolucja jakości
  Zasady totalnego zarządzania jakością (TQM)
  wg Deminga i Jurana
  Model TQM w firmie
  Łańcuch jakości
  Procesy
  Standardy obsługi klienta
  Trener Danuta Żak
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ V,
  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU
  Zakres tematyczny Nowa gospodarka – szanse i zagrożenia
  Internetowe otoczenie biznesu
  Modele biznesu elektronicznego
  Elementy marketingu elektronicznego
  Systemy pracy grupowej
  Zasady komunikacji elektronicznej w firmie
  Systemy informacyjne biznesu: elementy strategii
  Trener Andrzej Wodecki
  Czas trwania 2 dni

  MODUŁ VI,
  SYMULACJA KOMPUTEROWA SYTUACJI RYNKOWYCH
  Zakres tematyczny Ocena pozycji konkurencyjnej firmy
  Analiza szans rynkowych – prognoza rozwoju
  Wyznaczenie celów i strategii działania
  Zarządzanie polityką marketingową, finansową i kadrową
  Planowanie zysku oraz przepływów pieniężnych
  Kontrola i korygowanie planu strategicznego
  Trener Krystyna Połubińska
  Czas trwania 2 dni

 • Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone są przez trenerów GFKM z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i konsultingowym.

 • Studia przeznaczone są dla menedżerów różnych szczebli, członków kadry rezerwowej na stanowiska kierownicze, członków programów „zarządzania talentami”.

 • Zaliczenie każdego przedmiotu, praca dyplomowa.

 • Świadectwo Akademii Leona Koźmińskiego oraz zaświadczenie GFKM.

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  CV
  Kserokopia dowodu osobistego
  Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 9717 PLN

Studia o podobnej tematyce