Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie się z realiami rynku wydawniczego, uzyskanie
  podstawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością
  wydawniczą.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Zarządzanie wydawnictwem,
  Marketing wydawniczy,
  PR na rynku książki,
  Prawo autorskie,
  Zarządzanie redakcją,
  Poligrafia i edytorstwo,
  Panorama rynku książki,
  Produkcja w wydawnictwie,
  Nowoczesne technologie wydawnicze,
  Problemy księgarstwa,
  Problemy dystrybucji,
  Książka na świecie.

 • Wśród wykładowców są:
  dr Grzegorz Boguta, dr Piotr Marciszuk, dr Andrzej Rostocki, dr Marek Tobera, dr Michał Zając,
  mec. Andrzej Karpowicz, mgr Włodzimierz Albin, mgr Bogdan Klukowski, mgr Barbara Miecznicka, mgr Beata Stasińska, mgr Iwonna Stefańska, mgr Jacek Włodarczyk, red. Piotr Dobrołęcki, red. Hanna Maria Giza, red. Andrzej Palacz.

 • Absolwent studiów licencjackich lub magisterskich zainteresowany problematyką wydawniczą.

 • Zaoczny, 5-6 zjazdów w semestrze

 • Wykłady - zaliczenia na podstawie obecności, dwa zaliczenia na ocenę, egzamin końcowy

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, 1 zdjęcie, odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich, kwestionariusz osobowy.

 • Limit miejsc: 30

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce