Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej

170 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego, którego konsekwencją są liczne przemiany
  dotyczące państw, roli organizacji międzynarodowych i pozycji jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.

 • Program studiów (170 godzin) obejmuje dwa bloki.
  Pierwszy tworzą ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego dotyczące tworzenia tego prawa, jego źródeł oraz podmiotów.
  Na drugi składają się przedmioty omawiające kwestie szczególnie istotne lub wzbudzające kontrowersje w społeczności
  międzynarodowej.
  Program obejmuje następujące przedmioty:
  źródła prawa międzynarodowego publicznego,
  sztukę negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych,
  podmioty prawa międzynarodowego,
  prawo dyplomatyczne i konsularne,
  międzynarodową ochronę praw człowieka,
  odpowiedzialność międzynarodową państw i jednostek,
  sądownictwo międzynarodowe,
  terroryzm międzynarodowy,
  międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych,
  międzynarodowy arbitraż handlowy,
  międzynarodowe prawo ochrony środowiska,
  międzynarodowe prawo lotnicze,
  międzynarodowe prawo kosmiczne.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Zdzisław Galicki, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. dr hab. Stefan Sawicki, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, dr hab. Karol Karski, dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Rudolf Ostrihansky, dr Aleksander Gubrynowicz, dr Tomasz Kamiński, dr Mateusz Pilich.

 • Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł magistra oraz licencjat), bez znaczenia jest natomiast kierunek wykształcenia.

 • Zaoczny, zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), 2 razy w miesiącu

 • Ukończenie studiów uwarunkowane jest złożeniem pięciu egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie obecności.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia kierowane na ręce kierownika studiów, 3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów lub ksero dyplomu potwierdzone notarialnie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wygenerowane z systemu rejestracji), kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu rejestracji).

 • Limit miejsc: 50

 • 4800 PLN

Studia o podobnej tematyce