Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej

170 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Program studiów jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje zarówno dla koncepcji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), jak i programowych (odpowiedni dobór tematyki zajęć).

 • Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Europejskie prawo autorskie,
  Europejskie prawo podatkowe,
  Europejskie prawo spółek,
  Europejskie prawo własności przemysłowej,
  Europejskie prawo żywnościowe,
  Jurysdykcja sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń,
  Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej,
  Ochrona konsumenta w UE,
  Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu,
  Polska polityka integracyjna,
  Pomoc publiczna w Unii Europejskiej,
  Prawo energetyczne Unii Europejskiej,
  Stosowanie prawa Unii Europejskiej w praktyce sądów krajowych i krajowych organów administracji,
  Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE,
  Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej,
  System ochrony prawnej w Unii Europejskiej,
  Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej,
  Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej,
  Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. dr hab. Karol Weitz, prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, dr Piotr Bogdanowicz, dr Katarzyna Karasiewicz, dr Rudolf Ostrihansky, dr Przemysław Polański, dr Marta Sendrowicz, dr Magdalena Słok-Wódkowska, dr Aleksandra Sołtysińska, dr Maciej Taborowski, dr Łukasz Żelechowski.

 • Osoby zainteresowane prawem Unii Europejskiej, prawnicy, ekonomiści, absolwenci zarządzania, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, wszyscy ci, którym wiedza z zakresu prawa Unii Europejskiej będzie przydatna w praktyce zawodowej.

 • Zaoczny, zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), 2 razy w miesiącu

 • 6 egzaminów z wybranych przedmiotów (3 w sesji zimowej i 3 w sesji letniej).

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Osoby, które złożą wymagane dokumenty, zostaną przyjęte na studia.

 • Podanie o przyjęcie na studia kierowane na ręce kierownika studiów, 3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów lub ksero dyplomu potwierdzone notarialnie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wygenerowane z systemu rejestracji), kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu rejestracji).

 • Limit miejsc: 50

 • 4800 PLN

Studia o podobnej tematyce