PODYPLOMOWE STUDIA SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 5500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych.

  aulaUzyskanie przez Uczestników Studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością.

  Studia są zorganizowane we współpracy z LQRA, która umożliwia słuchaczom uzyskanie dyplomów:

  Menedżer jakości,
  Auditor wewnętrzny,
  Menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
  Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  Zakres tematyczny Studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.

 • Obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej:

  Systemy zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001, EMAS II) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS/PN-N 18001) w aspekcie TQM (teoria, wdrażanie, aspekty praktyczne);
  Systemy sektorowe (HACCP/ISO 22000, GMP, GHP, AQAP, ISO/IEC 17025);
  Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (BS 7799/ISO 17799).

 • Osoby posiadające wykształcenie wyższe zarówno pierwszego (licencjat, inżynier), jak i drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny np. lekarz).

 • Studia trwają 2 semestry i rozpoczyna się w semestrze zimowym (w październiku). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: sobota- niedziela.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  wypełnione podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  wypełniony kwestionariusz osobowy,
  dwa zdjęcia,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 • 5500 PLN

Studia o podobnej tematyce