Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

350 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają absolwentom kierunków pedagogicznych (zwłaszcza po pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej) nauczającym języka angielskiego małych dzieci, doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności metodycznych. Zapewniamy wysoką jakość nauczania, osiągnięcie wysokich standardów kształcenia w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i znajomość języka na poziomie
  C1 (CAE).

 • Program studiów (350 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Historia i kultura USA,
  Historia i kultura Wielkiej Brytanii,
  Psychologia języka,
  Lektorat z j. angielskiego,
  Wybrane techniki pracy z małymi dziećmi,
  Metodyka j. angielskiego,
  Fonetyka praktyczna,
  Angielska literatura dziecięca,
  Nowoczesne technologie w nauczaniu j. angielskiego,
  CLIL.

 • Wśród wykładowców są doświadczeni badacze problematyki i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, autorzy podręczników i pomocy dydaktycznych.

 • Absolwenci pedagogicznych studiów I lub II stopnia lub studiów podyplomowych posiadający przygotowanie pedagogiczne (do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji) i znajomość języka angielskiego (poziom B2, FCE) lub absolwenci innych specjalności pedagogicznych z wymaganą znajomością języka na poziomie C1(CEA).

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

 • Zaliczenia na ocenę.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Analiza złożonych dokumentów.
  Egzamin - w przypadku braku dokumentu stwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

 • Odpis dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu
  lub w klasach I-III szkoły podstawowej, kwestionariusz osobowy, 1. zdjęcie, podanie o przyjęcie na studia, dokument stwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie FCE, B2 lub wyższym.
  Uwaga: W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego przewiduje się wewnętrzny odpłatny egzamin sprawdzający poziom jego znajomości.

 • Limit miejsc: 25

 • 5100 PLN

Studia o podobnej tematyce