Podyplomowe Studia Wschodnie

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 7500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Polska polityka wschodnia; Sowietologia;
  Zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu;
  Historia Rosji do 1918 r.;
  Historia ZSRR;
  Dzieje Rosji po 1991 r.;
  Geopolityka;
  Postkomunizm;
  Bałkany 1917-1991;
  Stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej;
  Geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu;
  Ukraina 1917-2010;
  Białoruś 1991-2010;
  Państwa Bałtyckie 1917-2010;
  Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010;
  System władzy Federacji Rosyjskiej;
  Współpraca wojskowa w regionie;
  Służby Specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej;
  Służby Specjalne państw post-sowieckich.

 • Wśród wykładowców są uznani badacze „spraw wschodnich”, pracownicy cywilnej służby państwowej i dyplomatycznej:
  prof. Włodzimierz Marciniak, doc. dr Wiktor Ross, dr Adam Balcer, dr David Kolbaia, dr Łukasz Jasina, dr Rigels Halili, płk Tadeusz Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek Menkiszak.

 • Preferowany absolwent studiów humanistycznych lub osoba zajmująca się zawodowo problematyką wschodnią.

 • Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, zjazdy co 2-3 tygodnie

 • Zaliczenie na ocenę lub egzamin.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), podanie z życiorysem, 2 zdjęcia.

 • Limit miejsc: 20

 • 7500 PLN

Studia o podobnej tematyce