Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia poświęcone są problematyce zarządzania zasobami informacji i wiedzy w różnych obszarach działalności (nauce,
  gospodarce, administracji państwowej i samorządowej) oraz zastosowaniom nowoczesnej technologii informacyjnej
  i komunikacyjnej w różnych formach działalności informacyjnej. Celem studiów jest zapewnienie podstawowych kompetencji oczekiwanych od specjalistów zarządzania zasobami informacyjnymi. Nacisk położony został przede wszystkim na kształtowanie umiejętności praktycznych.

 • Program studiów w ramach obu specjalizacji obejmuje następujące treści:
  Usługi i zasoby informacyjne w Internecie,
  Źródła informacji,
  Wyszukiwanie informacji,
  Społeczność Internetu,
  Organizacja wiedzy w systemach informacyjnych,
  Zarządzanie informacją osobistą,
  Działalność informacyjna i zarządzanie informacją w firmie,
  Administrowanie siecią lokalną,
  Repozytoria i biblioteki cyfrowe,
  Architektura informacji i użyteczność serwisów internetowych,
  Redagowanie serwisów WWW,
  Projektowanie serwisów www,
  Komputerowy skład tekstu,
  Systemy informacji publicznej.
  Specjalizacja nauczycielska dodatkowo realizuje 150 godzin zajęć z zakresu technik komunikacyjnych, psychologii, pedagogiki i warsztatów dydaktycznych.

 • dr Marcin Roszkowski

 • Absolwenci szkół wyższych zainteresowani prowadzeniem profesjonalnej działalności informacyjnej, zarządzaniem zasobami informacyjnymi różnego rodzaju instytucji i organizacji oraz nauczyciele i bibliotekarze - nauczyciele szkół, zainteresowani prowadzeniem zajęć z zakresu zarządzania informacją i technologii informacyjnej. Zalecana jest elementarna znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 • Dwa semestry - specjalizacja Menedżer informacji
  Trzy semestry - specjalizacja nauczycielska
  Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 6 zjazdów w semestrze

 • Prace kontrolne i projekty

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Historycznego, 1 zdjęcie, wypełniony kwestionariusz osobowy, ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

 • Limit miejsc: 40

 • 4300 PLN

Studia o podobnej tematyce