Podyplomowe Studium Administracji

285 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5250 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (pozaprawniczym i administracyjnym), które chcą uzupełnić wiedzę o problematykę prawną, a przede wszystkim w zakresie zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

 • Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Podstawowe pojęcia prawoznawstwa,
  Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego,
  Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego,
  Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego,
  Prawo administracyjne,
  Zagadnienia prawa cywilnego i handlowego,
  Prawo administracyjne gospodarcze,
  Wybrane zagadnienia prawa pracy,
  Wybrane zagadnienia prawa rolnego,
  Wybrane zagadnienia prawa finansowego,
  System postępowania administracyjnego,
  Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, doc. dr Cezary Banasiński, doc. dr Marek Grzybowski, doc. dr Zdzisław Jarosz, doc. dr Marek Szubiakowski, dr Maria Kawecka-Sobczak,
  dr Paweł Wojciechowski.

 • Absolwent studiów wyższych, poza absolwentami studiów prawniczych i administracyjnych.

 • Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie 1 raz w miesiącu

 • 4 egzaminy po każdym semestrze. Dodatkowo w 2 i 3 semestrze obowiązkowe są po dwa konserwatoria i jedno seminarium na zaliczenie.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja otwarta.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
  Limit miejsc: 100

 • 5250 PLN

Studia o podobnej tematyce