Podyplomowe Studium Administracji - kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej

224 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim), które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę związaną z zagadnieniami regulacji prawnych, organizacji, zasad funkcjonowania a także aspektami praktycznymi instytucji kontroli i nadzoru oraz audytu wewnętrznego w administracji publicznej.

 • Program studiów (224 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego,
  Ustrój administracji publicznej
  - Procedura administracyjna
  - Finanse publiczne
  - Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru
  - Prawny system kontroli administracji publicznej,
  Organizacja i technika kontrola wewnętrzna,
  Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych,
  Metodyka i techniki audytu,
  Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji publicznej,
  Podstawowa problematyka zarządzania organów w urzędzie administracyjnym,
  Podstawy rachunkowości w jednostkach finansów publicznych,
  Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej,
  Procedury w kontroli wewnętrznej,
  Procedura realizacja audytu,
  System kontroli zewnętrznej nad administracją,
  Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
  Audyt informatyczny,
  Psychologiczne aspekty kontroli i audytu.
  Dodatkowo obowiązkowe po dwa konwersatoria w semestrze na zaliczenie i seminarium dyplomowe w 2. semestrze.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, doc. 
  dr Jarosław Maćkowiak, dr Maksymilian Cherka, dr Marcin Dyl, mgr Miłosz Anczakowski, mgr Barbara Bakalarska, mgr Rafał Krzemień, mgr Małgorzata Niezgódka-Medek.

 • Absolwent wszystkich kierunków studiów wyższych.

 • Zaoczny, zjazdy dwudniowe sobotnio-niedzielne, przeciętnie 1 raz w miesiącu

 • 6 egzaminów (pierwszy semestr)
  4 egzaminy (drugi semestr)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów i wpłata czesnego za pierwszy semestr.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Limit miejsc: 70

 • 5900 PLN

Studia o podobnej tematyce