Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studium adresowane jest do przedstawicieli zawodów medycznych oraz innych osób wykazujących szczególne zainteresowanie prawem medycznym, bioetyką i socjologią medycyny. Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy słuchaczy w wymienionych wyżej dziedzinach, przedstawienie problemów medycznych z perspektywy: prawnej, etycznej i społecznej, dostarczenie słuchaczom argumentów do debaty na temat najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z postępem wiedzy i techniki medycznej oraz dostarczenie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania dylematów przed którymi stoją osoby wykonujące zawody medyczne oraz zajmujące się organizacją służby zdrowia i obsługą prawną podmiotów ją zapewniających.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Prawo medyczne, Bioetykę, Socjologię medycyny.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab Marian Filar, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Jacek Hołówka, prof. dr hab. Inetta Jędrasik Jankowska, prof. dr hab. Leszek Kubicki,
  prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. dr hab. Antonina Ostrowska, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer,
  prof. dr hab. Michał Skrzypek, prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. dr hab. Roman Wieruszewski,
  prof. dr hab. Hanna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. dr hab. Barbara Woynarowska, prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr hab. Maria Boratyńska, dr hab. Przemysław Konieczniak,
  doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, dr Jan Kulesza.

 • Studia przeznaczone są dla osób związanych z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe.Liczymy w szczególności na udział lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, rzeczników odpowiedzialności zawodowej, komitetów etycznych, monitorów badań klinicznych, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników
  praw pacjenta, orzeczników ZUS, menedżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.

 • Zaoczny, zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne) co 2 lub 3 tygodnie

 • Egzamin testowy

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją są przyjmowane od 4 maja 2015 r. Rekrutacja elektroniczna otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów i wpłata czesnego za I semestr.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, podanie, kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia, dowód wpłaty, umowa o warunkach płatności.

 • Limit miejsc: 120

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce