Podyplomowe Studium Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych

180 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Absolwenci studiów otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu prawa sportowego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego, norm stanowionych przez prawodawcę oraz regulacji organizacji sportowych stopnia krajowego i międzynarodowego, prawa ochrony własności intelektualnej w sporcie, bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, statusu prawnego podmiotów ruchu sportowego;

 • Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. Omawiane są także zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych.
  Przedmioty realizowane w ramach studiów (180 godzin) podzielone zostały na 8 bloków tematycznych:
  Zagadnienia wprowadzające;
  Podmioty zbiorowe ruchu sportowego;
  Status prawny zawodników;
  Inne podmioty ruchu sportowego;
  Własność intelektualna w sporcie, sponsoring i reklama;
  Organizacja i przebieg imprezy masowej;
  Podatkowe i finansowe aspekty sportu i imprez masowych;
  Rozwiązywanie sporów i konfliktów oraz zwalczanie dopingu w sporcie.
  Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki. Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą.

 • Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą.
  Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. dr hab. Leszek Starosta, prof. dr hab. Andrzej Szwarc, prof. dr hab. Andrzej Wach, dr Beata Bieńkowska, dr Teresa Grzeszak, dr Jan Kudrelek, dr Jacek Masiota,
  dr Beata Rischka-Słowik, dr Marcin Stefański, dr Karolina Tetłak, dr Marcin Warchoł, Mateusz Dróżdż,
  Michał Gniatkowski, Robert Krasnodębski, Michał Listkiewicz, Paweł Makurat, Andrzej Padewski, Hubert Radke,
  Tomasz Zahorski oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie sądów dyscyplinarnych, adwokaci oraz radcy
  prawni.

 • Studia są adresowane w szczególności do osób zajmujących się problematyką sportu i prawa sportowego oraz organizacją imprez masowych, w tym sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w szczególności: pracowników klubów i związków sportowych, ciał zarządzających sportem oraz infrastrukturą sportową, pracowników wydziałów sportu w samorządach lokalnych i władzach centralnych; działaczy sportowych; sędziów sądów dyscyplinarnych i polubownych, menedżerów sportowych, kandydatów na menedżerów sportowych; doradców podatkowych,
  pracowników organów skarbowych i podatkowych, pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów sportowych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

 • Zaoczny, zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), 10 zjazdów - średnio 1 raz w miesiącu (zajęcia: sobota 9.00-16.00, niedziela 9.00-15.40)

 • Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:
  1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz
  2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 • Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
  Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej). Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USOS web. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.

 • Limit miejsc: 100

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce