Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego

200 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4800 PLN
Warszawa Nowy 4800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Słuchacze otrzymują kompendium wiedzy w zakresie konstrukcji prawnych i zasad działania ubezpieczeń społecznych
  i gospodarczych. Oba rodzaje ubezpieczeń zaczynają się dość istotnie przenikać i przejmować wzajemnie konstrukcje oraz aparat pojęciowy. Oba służą też pokryciu różnych szkód wywołanych tym samym zdarzeniem. Przenikanie się obu ubezpieczeń jest szczególnie wyraźne w odniesieniu do ubezpieczeń emerytalnych. Studium przygotowuje specjalistów znających reguły działania obu rodzajów ubezpieczeń (np. wypadek komunikacyjny to kwestia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, odszkodowania za uszkodzony samochód, a także świadczeń z tytułu wypadku przy
  pracy).

 • Program studiów (180 godzin wykładów + 10 godzin seminarium) obejmuje następujące przedmioty:
  Problematyka ubezpieczeń gospodarczych:
  Ubezpieczenia na życie,
  Ubezpieczenia OC,
  Umowa ubezpieczenia,
  Zasady odpowiedzialności za szkodę,
  Postępowanie przed sądami,
  Problematyka ubezpieczeń społecznych:
  Emerytury: repartycyjne, kapitałowe, niższym wieku, pomostowe, rolnicze, uzupełniające emerytury „unijne”,
  Renty inwalidzkie i rodzinne, Zasiłki chorobowe, Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Obowiązek ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, zbieg tytułów do ubezpieczenia), Ubezpieczenia zdrowotne.

 • Wykłady prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW oraz profesorowie SGH i innych uczelni, a także sędziowie Sądu Najwyższego i specjaliści z ZUS oraz towarzystw ubezpieczeniowych, a także specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Ubezpieczonych.

 • Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych uczelni zajmujący się w pracy zawodowej problematyką ubezpieczeń od strony prawnej, ekonomicznej (kalkulacji składek) lub technicznej (programy komputerowe). Otrzymany zasób wiedzy prawniczej niewątpliwie ułatwi rozumienie i stosowanie prawa regulującego oba rodzaje ubezpieczeń.

 • Zaoczny, jednodniowy zjazd (sobota), przeciętnie co 2 tygodnie

 • Zaliczenie semestrów na podstawie punktacji wynikającej z obecności na zajęciach oraz oceny pracy dyplomowej

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów (USOS) adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

 • Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów /USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

 • O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
  Limit miejsc: 60

 • 4800 PLN

Studia o podobnej tematyce