Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4300 PLN
Warszawa Nowy 4300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych uczelni. Studia dają możliwość zdobycia zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika obrotu nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami.

 • Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny nieruchomości.
  Rzeczoznawstwo Majątkowe obejmuje:
  podstawy wiedzy z zakresu prawa,
  podstawy wiedzy ekonomicznej,
  podstawy wiedzy technicznej,
  rzeczoznawca majątkowy,
  wycena nieruchomości,
  umiejętności interdyscyplinarne,
  seminarium dyplomowe i egzamin.
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami obejmuje:
  podstawy wiedzy z zakresu prawa,
  podstawy wiedzy ekonomicznej,
  podstawy wiedzy technicznej,
  pośrednik w obrocie nieruchomościami,
  obrót nieruchomościami,
  umiejętności interdyscyplinarne,
  seminarium dyplomowe i egzamin.
  Zarządzanie nieruchomościami obejmuje:
  podstawy wiedzy z zakresu prawa,
  podstawy wiedzy ekonomicznej,
  podstawy wiedzy technicznej,
  zarządca nieruchomości,
  zarządzanie nieruchomościami,
  umiejętności interdyscyplinarne,
  seminarium dyplomowe i egzamin.

 • Wśród wykładowców są: pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

 • Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych pragnący poszerzyć swą wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

 • Zjazdy trzydniowe (piątki od godz.16.50, soboty oraz niedziele), średnio raz na dwa tygodnie

 • Pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym.
  Drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów(USOS) adres: irksp.wpia.uw.edu.pl
  O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
  Rzeczoznawstwo majątkowe: opłata jednorazowa 4 300 PLN,
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: opłata jednorazowa 3 800 PLN,
  Zarządzanie nieruchomościami: opłata jednorazowa 3 800 PLN.
  Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

 • Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów /USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

 • Limit miejsc: 150 - 50 na każdym kierunku

 • 4300 PLN

Studia o podobnej tematyce