Polski i międzynarodowy rynek sztuki

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Program studiów został zaplanowany z myślą o wszechstronnym przedstawieniu problemów rynku sztuki, jego zmieniającą się w ostatnich latach specyfiką, z praktycznymi zagadnieniami bezpośrednio i pośrednio wpływającymi na jego ukształtowanie. Studia podyplomowe „Polski i międzynarodowy rynek sztuki” mają za zadanie objaśnić stosunki panujące na rynku sztuki, przekazać wiedzę o zawiłościach prawnych i marketingu w handlu sztuką, pogłębić wiedzę na temat sztuki współczesnej, która obecnie dominuje na rynku sztuki, a także poszerzyć świadomość zagrożeń płynących z nieznajomości przedmiotu. Absolwenci studiów będą mogli profesjonalnie uczestniczyć w rynku sztuki i świadomie aranżować swoje kolekcje.

  Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

  Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
  wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

 • Tematyka Programu Studiów

  ​Wykład wprowadzający - 2 h - ​​Dr hab. Joanna Sosnowska
  Ryzyko inwestycji w sztukę - 4 h - Dr Anna M. Dempster
  Charakterystyka rynku sztuki w Polsce - 4 h - Dr Mikołaj Iwański
  Prawne aspekty handlu sztuką - h 8 - Dr Katarzyna Zalasińska
  Domy Aukcyjne, historia, rodzaje aukcji - 8 h - Marek Lengiewicz, Monika Wiśniewska
  Handel sztuką współczesną - 8 h - Paweł Sosnowski
  Rynek sztuki okiem kolekcjonera i prawnika - 4 h - Dr Wojciech Szafrański
  Warsztat antykwariusza - 4 h - Rafał Nowakowski
  Rzeczoznawstwo – oryginał czy falsyfikat, rzeczoznawca a biegły sądowy, warsztat i odpowiedzialność rzeczoznawcy - 8 h - Irena Bal
  Techniki rejestracji, opisy katalogowe i aukcyjne, karty obiektów ruchomych i nieruchomych - 4 h - Robert Pasieczny
  Wywóz dzieł sztuki zagranicę, przepisy krajowe, międzynarodowe, celne, ochrona dzieł sztuki - 6 h - Joanna Zientek, Olgierd Jakubowski
  Ubezpieczenia dzieł sztuki - 4 h - Dr Roman Fulneczek
  Forma elektroniczna reklamy rynku sztuki - 4 h - Rafał Kamecki
  Znaczenie krytyki sztuki - 8 h - Dr Monika Małkowska
  Zawód art adviser - 4 h - Marianna Otmianowska
  Żródła wiedzy na temat rynku sztuki - 4 h - Katarzyna Włodarska
  Mapa sztuki współczesnej w Polsce, ugrupowania, rola kuratora - 8 h - Marika Zamojska
  Klasycy polskiej sztuki współczesnej - 8 h - Dr Anna M. Leśniewska-Zagrodzka
  Sztuka konceptualna - 4 h - Katarzyna Urbańska
  Sztuka nowoczesna - performance - 4 h - Dr Natalia Kaliś
  Pierwotny rynek sztuki w Polsce. Galerie po roku 2000 - 4 h
  Medialne skandale w Polsce i protesty przed galeriami. Sztuka, która bulwersuje - 4 h; Marcin Kwaśny
  Współczesny polski i międzynarodowy design, zagadnienia rynku - 8 h - Katarzyna Urbańska, jak p. XIX, Monika i Krzysztof Smaga
  Fotografia kolekcjonerska - 12 h - Katarzyna Sagatowska
  Rynek New Media - 4 h - Dr Magdalena Durda-Dmitruk
  Neuropsychofizyka i kształtowanie cen na rynku sztuki. Czy komputer może tworzyć sztukę? - 4 h - Dr hab. Włodzimierz Klonowski
  Grafika, techniki i formy graficzne - 8 h - Iwona Cur
  Problemy rynku sztuki związane z bankami i inwestowaniem Art concierge – aktualna oferta rynkowa - 8 h;
  Iwona Żelazna
  Problemy konserwatorskie w malarstwie rzutujące na rynek sztuki - 4 h - Prof. dr hab. Maria Lubryczyńska
  Problemy konserwatorskie wyrobów na papierze będące przedmiotem handlu sztuką - 4 h - Grażyna Macander-Majkowska
  Fundacja, jej miejsce i znaczenie dla rynku sztuki - 4 h - Jacek Sosnowski
  Pozyskiwanie funduszy na kulturę - 4 h - Magdalena Marczak-Cerońska
  Międzynarodowe targi sztuki - 4 h - Aneta Marcinkowska-Muszyńska

  Egzamin - 2 h

  W sumie 180 h (w tym 4 h seminariów)

 • Wykładowcy to wybitni analitycy rynku, zarówno z kraju jak i z zagranicy, prawnicy zajmujący się zagadnieniami rynku sztuki, doświadczeni praktycy, kuratorzy i krytycy sztuki kształtujący jej charakter w Polsce.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3

 • Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny rynku sztuki. Zarys tematów do pracy zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Centrum Studiów Podyplomowych AFiBV.
  Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

 • Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula „Polski i międzynarodowy rynek sztuki”.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 5500 PLN

Studia o podobnej tematyce