Polski język biznesu dla obcokrajowców

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1600 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z terminologią specjalistyczną z zakresu rachunkowości, bankowości i finansów w języku polskim, przekazanie słuchaczom pisemnych i ustnych umiejętności posługiwania się językiem polskim w celu sprawnego i skutecznego funkcjonowania na polskim rynku pracy.

 • Program obejmuje następujące kręgi tematyczne:

  Terminologia z zakresu księgowości
  Terminologia z zakresu bankowości
  Terminologia z zakresu finansów
  Prowadzenie korespondencji z klientami i kontrahentami
  Przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji
  Stylistyka języka polskiego
  Wybrane zagadnienia z gramatyki języka polskiego
  Pisanie i redagowanie dokumentacji aplikacyjnej
  Czytanie tekstów specjalistycznych

  Łącznie 200 godzin zajęć.

  Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

  wykładów;
  ćwiczeń/warsztatów;
  konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

 • Wykładowcami są doświadczeni wykładowcy i nauczyciele dyplomowani, autorzy materiałów glottodydaktycznych, autorzy serii podręczników do nauki polskiego jako obcego Survival Polish i Start 1, egzaminatorzy OKE, rzeczoznawcy MEN ds. podręczników, praktycy ze świata biznesu.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” ul. Stokłosy 3.
  Zajęcia na studiach rozpoczynają się dwa razy w roku - w październiku i lutym.
  Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby słuchaczy, którzy będą stanowić grupę kształceniową.
  Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdobycie wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdobycie wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 1600 PLN

Studia o podobnej tematyce