Pomagisterskie Studium Logopedyczne

680 Godzin, 4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 8000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, a zwłaszcza z problemami w opanowaniu języka ojczystego, czytania i pisania, a także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności porozumiewania się językowego, lub którzy chcą poprawić swoją wymowę i właściwie operować głosem.
  Dodatkowa specjalność - zawód logopedy dyplomowanego.

 • Program studiów (680 godzin) obejmuje przedmioty z czterech bloków:
  Podstawy medyczne,
  Podstawy psychologiczne,
  Podstawy lingwistyczne logopedii,
  Logopedia oraz Praktyki logopedyczne (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły integracyjne, kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ośrodki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. n. med. Ryszard Aleksandrowicz, prof. dr hab. n. med. Jagna Czochańska-Kruk,
  prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak,
  dr hab. n. med. Ryszard Mikołajewski, doc. dr Maria Przybysz-Piwko, dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej,
  dr Marlena Kurowska, dr Anna Bolewska, dr Anita Lorenc, dr Natalia Siudzińska, dr Marzena Stępień,
  dr Krzysztof Szamburski, dr n. med. Artur Wiśniewski, dr Ewelina Kwapień, dr Ewa Wolańska,
  dr Olga Jauer-Niworowska, dr Małgorzata Paplińska, dr n. med. Joanna Mrowiec, dr Anna Żebryk-Stopa.

 • Ukończone studia magisterskie w zakresie filologii polskiej (innej), pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, aktorstwa.
  Nienaganna wymowa, słuch w normie, prawidłowy zgryz i układ warg.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu, praktyki logopedyczne, poniedziałki lub piątki (8-10 dni w roku
  akademickim)

 • Egzaminy i zaliczenia na ocenę (semestralne), praca dyplomowa, egzamin końcowy.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu logopedy.

 • Podanie o przyjęcie na studnia wraz z kwestionariuszem osobowym (formularz do pobrania ze strony internetowej), odpis dyplomu magisterskiego, audiogram, 1 zdjęcie.

 • Limit miejsc: 60

 • 8000 PLN

Studia o podobnej tematyce