Praca socjalna - studia I stopnia - licencjackie

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dzienny



Nowy 3700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Poznanie zakresu form pomocy społecznej, która adresowana jest do pojedynczych osób, jak i całych grup społecznych, również dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Nauka dostrzegania problemów oraz oferowanie odpowiedniego rozwiązania.

  • W WSNS masz możliwość studiowania dwóch kierunków: praca socjalna i psychologia jednocześnie, a płacenia tylko za jeden kierunek. Program studiów jest tak skonstruowany, że po trzech latach otrzymujesz dwa dyplomy.
  • Wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
  • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.

 • - Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
  - Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  - Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.
  - Program studiów na kierunku „Praca Socjalna” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  - Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.
  - Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

  W WSNS masz możliwość studiowania dwóch kierunków: praca socjalna i psychologia jednocześnie, a płacenia tylko za jeden kierunek. Program studiów jest tak skonstruowany, że po trzech latach otrzymujesz dwa dyplomy.

  Specjalności:

  Praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
  Praca socjalna z rodziną
  Socjoterapia i resocjalizacja
  Terapia zajęciowa
  Organizacja pomocy społecznej
  Opieka gerontologiczna

 • Nabywanie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.

 • Jeżeli lubisz pomagać, czujesz potrzebę bycia pomocnym i prawdziwą satysfakcję sprawia Ci pomaganie innym, masz w sobie empatię, postawę człowieka otwartego na życiowe dylematy, postawę życzliwości, zrozumienia, tolerancji, cierpliwości, bezinteresowności i wrażliwości oraz nie są Ci obojętne profesjonalizm, to kierunek - Praca socjalna jest stworzony z myślą o Tobie. Możesz w ten sposób połączyć swoje pragnienie dzielenia się sobą z drugim człowiekiem w pracy zawodowej. Na tej drodze odnajdziesz swoje powołanie jeśli bliskie są Ci: pokora, szacunek i miłość do ludzi oraz wiara w nich. Jest to zawód przyszłości.

 • Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

 • Napisanie pracy licencjackiej.

 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:
  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

 • 3700 PLN

Studia o podobnej tematyce