Praktyczna psychologia w jakości życia

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 2000 PLN
Warszawa Nieaktualny 2000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu zastosowań psychologii w różnych obszarach życia. Znajomość procesów i mechanizmów psychologicznych zachodzących szczególnie w relacjach międzyludzkich pozwala na świadome funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości i zwiększenie satysfakcji z życia.

 • Na program studiów składają się  przedmioty:
  * Praktyczna psychologia w jakości życia
  * Psychologia pracy i zarządzanie własną karierą
  * Psychologia zachowań
  * Różne spojrzenia na naturę człowieka
  * Psychologia zachowań konsumenckich, czyli dlaczego kupujemy?
  * Efektywność i wytrwałość w realizacji celów osobistych
  * Praktyczna psychologia stosunków międzyludzkich
  * Stres i strategie jego regulacji
  * Psychologia międzykulturowa
  * Destrukcyjne mechanizmy radzenia sobie w życiu
  * Czy świat ma płeć? O kobiecości i męskości z perspektywy psychologii społecznej i nie tylko
  * Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w życiu
  * Psychologia oceniania i podejmowania decyzji
  * Trening wrażliwości społecznej
  * Trening kompetencji międzykulturowych
  * Zarządzanie sobą w czasie
  * Zarządzanie własną marką i autoprezentacja
  * Radzenie sobie ze stresem
  * Komunikacja i asertywność
  * Podstawy udzielania pomocy psychologicznej
  * Psychologia pozytywna w jakości życia


   

 • Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z warszawskich uczelni, doświadczeni praktycy oraz trenerzy kompetencji społecznych.


  * Opiekunem merytorycznym kierunku jest dr Ewa Wojtowicz.

 • Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (nie psychologów), które zainteresowane są zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych zastosowań psychologii w różnych dziedzinach. Studia dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą wykorzystywać wiedzę psychologiczną dla poprawy jakości swojego życia i zainteresowane są rozwojem zawodowym i osobistym.

 • Rejestracja on-line w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego

 • 2000 PLN

 • 2000 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce