Prawo podatkowe - IX Edycja We współpracy w Akademią Leona Koźmińskiego

196 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 6900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, zarówno w procesie jego tworzenia jak i stosowania. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego. Zajęcia realizowane są w większości przez doradców podatkowych z najdynamiczniej rozwijającej się firmy doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy poprzez co studentom przekazywana jest głównie praktyczna wiedza oparta na doświadczeniu najlepszych ekspertów a same studia nabierają iście unikatowego charakteru.

  • Znakomita kadra
  • Międzynarodowe akredytacje
  • Międzynarodowe rankingi

 • 1. Źródła i wykładnia prawa

  2. Ordynacja podatkowa        

  3. Podatek od towarów i usług

  4. Podatek akcyzowy

  5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)     

  6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)     

  7. Podatek od spadków i darowizn

  8. Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne

  9. Podatek rolny i leśny

  10. Podatek od czynności cywilnoprawnych

  11. Opłata skarbowa

  12. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

  13. Postępowanie sądowo – administracyjne

  14. Postępowanie egzekucyjne w administracji

  15. Prawo celne

  16. Prawo dewizowe

  17. Prawo karne skarbowe

  18. Kontrola skarbowa, organy kontroli skarbowej, organy, podatkowe, ewidencja podatkowa (NIP)

  19. Rachunkowość

  20. Ustawa o doradztwie podatkowym

  21. Pisma procesowe

  22. Egzamin

 • • Adam Bącal

  • Paweł Mazurkiewicz

  • Paweł Szymański

  • Alicja Sarna

  • Anna Misiak

  • Joanna Pęczek-Czerwińska

  • dr Katarzyna Trzpioła

  • Piotr Pogorzelski

  • Piotr Wąsowski

 • Studia skierowane są do osób koncentrujących swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej - m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych pracowników działów finansowo - księgowych, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

 • Dyplom Akademii Leona Koźmińskiego

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV, kopia dowodu osobistego

 • 6900 PLN

  • 200 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce