Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Procesie Zarządzania Kadrami - jednoroczne studia podyplomowe organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa

184 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem Studiów jest kształcenie zawodowe w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty / menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie kadrami oraz / lub pogłębianie i aktualizacja wiedzy w w/w zakresie przez osoby stosujące prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach, administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

 • - Aspekty zarządzania kadrami
  -Prawo pracy
  -Ubezpieczenia społeczne
  -Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 • Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, biegli rewidenci, pracownicy administracji publicznej.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00-16:10.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV, podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • 4000 PLN

 • 2000 PLN za semestr

  • 175 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce