Profesjonalny asystent menedżera (studia modułowe)

168 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wykształcenie asystentów menedżerów posiadających najwyższe kwalifikacje – zdolnych wspierać menedżerów przedsiębiorstw i w administracji publicznej w realizacji ich celów biznesowych, kierować zespołami pracowników administracyjnych a w przyszłości samodzielnie podejmować funkcje menedżerskie.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.):

  Globalizacja- mega trendy w zarządzaniu (8 godz.)

  BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)
  1. Organizacja pracy menedżera (8 godz).

  Role menedżera w organizacji. Cele biznesowe i osobiste menedżera.
  Oczekiwania menedżera wobec asystenta.
  Zadania asystenta menedżera.
  Umawianie i organizacja spotkań.
  Zarządzanie planem dnia.
  Organizacja podróży służbowych.
  Wsparcie w trudnych sytuacjach.
  Relacje osobiste między asystentem a menedżerem.

  2. Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy nowoczesnego Asystenta/Asystentki(8 godz.).

  Ustalanie celów i priorytetów.
  Formułowanie zadań.
  Skuteczne delegowanie zadań.
  Koncentracja.
  Zarządzanie zadaniami metodą GTD.
  Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania projektami i zadaniami.

  3. Komunikacja i asertywność (8 godz.).

  Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  Udzielanie i przyjmowanie krytyki.
  Wydawanie poleceń, wyrażanie pochwał.
  Budowanie postawy asertywnej.
  Zachowania asertywne.
  Asertywność wobec przełożonych i podwładnych.
  Rozmowa z trudnym klientem.

  4. Savoir Vivre w biznesie (8 godz.).

  Powitanie i obsługa gości.
  Rozmowy telefoniczne.
  Spotkania i bankiety biznesowe.
  Etykieta w komunikacji elektronicznej.
  Protokołowanie podczas spotkań

  5. Wizerunek osobisty profesjonalnego Asystenta/Asystentki (8 godz.).

  Znaczenie wizerunku osobistego w karierze zawodowej
  Budowanie wizerunku osobistego i reputacji przedsiębiorstwa.
  Pierwsze wrażenie.
  Elementy wizażu i stylizacji z sesją zdjęciową.

  6. Psychologia w biznesie (8 godz.).

  Typy osobowości.
  Kompetencje pracowników.
  Osobowość a komunikacja.
  Diagnoza osobowości.

  7. Organizacja pracy biura (8 godz.).

  Rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy.
  Procedury organizacyjne i procesy biznesowe.
  Obieg dokumentów i informacji.
  Monitorowanie pracy.
  Motywowanie pracowników
  Przywództwo sytuacyjne
  Rekrutacja i selekcja pracowników administracyjnych
  Prowadzenie zebrań i uczestniczenie w zebraniach.

  8. Przygotowanie profesjonalnych prezentacji biznesowych (8 godz.).

  Prezentacje, które inspirują.
  Zasady tworzenia pięknych prezentacji.
  Ilustrowanie abstrakcyjnych myśli.
  Prezentowanie danych.
  Oprogramowanie do tworzenia prezentacji.

  9. Word i Excel dla zaawansowanych (8 godz.).

  Zaawansowane funkcje MS Word.
  Tworzenie i zarządzanie bazami danych w Excelu.
  Budżetowanie, zarządzanie finansami, tworzenie zestawień i raportów w MS Excel.

  10. Seminarium (6 godz.)


  BLOK TEMATÓW DO WYBORU (88 GODZ.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  Analiza rynku (8 godz.)
  Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  Biznesplan (8 godz.)
  Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  Innowacje w organizacji (8 godz.)
  Konflikt w organizacji (8 godz.)
  Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  Modele biznesowe (8 godz.)
  Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  Strategie marketingowe (8 godz.)
  Techniki prezentacji (8 godz.)
  Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  Wartość firmy (8 godz.)
  Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  Zarządzanie projektem (8 godz.)
  Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  Finanse behawioralne (8 godz.)
  Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Anna Sarowska-Gierasimowicz
  Ekspert zarządzania, ze specjalizacją w obszarze HR, Interim Manager (IM), kształtujący z sukcesem politykę personalną w wielu polskich przedsiębiorstwach. Doradca strategiczny. Absolwent studiów MBA HR na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, Trener biznesu, wieloletni wykładowca na kierunkach zarządzania, w tym programach MBA. Autor i realizator wielu profesjonalnych programów studiów podyplomowych dla kadr zarządzających oraz programów rozwijających kompetencje trenerskie. Audytor procesów HR. Promotor dziesiątek projektów dyplomowych. Aktywnie współpracujący z kilkoma szkołami biznesu w Polsce; Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa – (oddziały; Poznań, Wrocław, Gdańsk, Olsztyn, Łódź). Mentor Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz obszaru ZZL.

  Sebastian Drobczyński
  Praktyk public relations i zarządzania zasobami ludzkimi, specjalizacja: kreowanie wizerunku osób i instytucji, public relations, zarządzanie zasobami lidzkimi, media relations i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej, pracuje na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych. W 2010 roku ukończył Seminarium Producenckie Szkoły Filmowej w Łodzi i Akademii Telewizyjnej TVP S.A. W latach 2010-2012 związany z TVP Poznań jako członek kadry menedżerskiej. Nadzorował tworzenie i realizację między innymi audycji informacyjnych oraz publicystycznych oddziału. Prowadził program publicystyczny Przy jednym stole. Współredaktor książek i autor publikacji. Opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: komunikacji, wywierania wpływu, kreowania wizerunku, media relations, sztuki wystąpień i prezentacji oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

  Grzegorz Olechniewicz
  Trener i doradca, realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: bankowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych.
  Swoje wieloletnie doświadczenie zdobył jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla Carrywater Group S.A. Od ponad dekady doradza firmom w zakresie strategii negocjacyjnych oraz optymalizacji przedsiębiorstw zarówno od strony procesów jak i obszarów operacyjnych.
  Twórca Polskiej Grupy Zakupowej, GO-CTR Consulting. Główny ekspert ds. strategii zarządzania w firmie GOODMAN. Prowadził wykłady w ramach Studiów Podyplomowych Zakupy w Biznesie organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, a obecnie wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunku studiów podyplomowych Zakupy w Biznesie oraz Zarządzanie Projektem na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
  Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej.

 • Osoby doskonalące umiejętności oraz poszukujące pracy w przedsiębiorstwach i administracji publicznej na stanowiskach:

  - asystenta menedżera,
  - kierownika biura zarządu,
  - kierownika sekretariatu,
  - office menedżera,
  - sekretarki.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce