Przekład literacki język angielski oraz język niemiecki

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3150 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia podyplomowe z zakresu przekładu literackiego z języka niemieckiego oraz języka angielskiego adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej przynajmniej na poziomie licencjackim, ze znajomością jednego z wymienionych języków co najmniej na poziomie B2/C1. Zapraszamy zwłaszcza początkujących tłumaczy zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu literackiego i praktycznych aspektów zawodu tłumacza.

  Głównym walorem studiów jest możliwość pracy warsztatowej pod kierunkiem wybitnych tłumaczy literackich, przygotowującej do tłumaczenia różnych gatunków tekstów. Program kładzie również nacisk na kulturę języka polskiego i stylistykę, a także przygotowanie tłumacza do sprawnego funkcjonowania na rynku książki oraz współpracy z wydawnictwami i innymi zleceniodawcami.

 • Program studiów opracowany został wraz ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Nadrzędną zasadą programu jest umiejętne łączenie teorii z praktyką.

  przekład prozy
  przekład eseistyki/non-fiction
  przekład dramatu/filmowy
  przekład poezji/piosenki
  kultura języka polskiego/stylistyka
  prawo autorskie i analiza umów wydawniczych
  rynek książki w Polsce, sytuacja tłumaczy
  współpraca z wydawcami
  teoria i historia przekładu literackiego

  Łącznie 200 godzin zajęć.

  Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

  wykładów;
  ćwiczeń/warsztatów;
  konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

 • Wykładowcami są doświadczeni tłumacze, dydaktycy oraz praktycy współpracujący z renomowanymi wydawnictwami.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” ul. Stokłosy 3
  Zajęcia na studiach rozpoczynają się dwa razy w roku - w październiku i lutym
  Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby słuchaczy, którzy będą stanowić grupę kształceniową.
  Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdobycie wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 3150 PLN

Studia o podobnej tematyce