Przywództwo

184 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1900 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wzmocnienie roli przywódczej oraz przygotowanie do jej profesjonalnego pełnienia poprzez rozwój wiedzy, umiejętności i postaw przywódczych.

 • Program studiów oparty o "Architekturę dynamicznego przywództwa" stanowi całościowy program pomiaru i rozwoju kompetencji oraz cech przywódczych. Program bazuje na dorobku naukowym i biznesowym brytyjskich partnerów 4business&people - Uniwersytetu w Hull i AQR Ltd.. Opiera się na unikatowym na skalę światową modelu i narzędziu psychometrycznym do diagnozowania stylów przywództwa i skuteczności przywódczej - teście ILM72. Mierzy on trzy najważniejsze czynniki, decydujące o efektywności przywódcy, badając zachowania przywódcze i postawę przywódcy.

  PRZYWÓDZTWO – WPROWADZENIE:
  Modele przywództwa w nauce i praktyce
  Model Integrated Leadership i Dynamiczne Przywództwo
  Istota przywództwa w teorii i praktyce
  Przywództwo w Polsce – wyniki badań 4business&people
  Rola lidera
  Kobiecy i męski styl przywództwa
  Dylematy lidera
  Kompetencje zarządcze i przywódcze
  Intuicja u lidera

  PRZYWÓDZTWO – PRAKTYKA:
  I. Sesja startowa połączona z diagnozą stylu zarządzania i skuteczności przywódczej testem Integrated Leadership Measure - LM72 oraz poziomu siły i odporności lidera testem MTQ48

  II. Moduł: Koncentracja na rezultatach
  Praktyczne i inspirujące podejście do realizacji celów organizacji jako całości i własnych działów/zespołów
  Bezpieczna społecznie, indywidualna refleksja nad własną koncentracją na rezultatach
  Przetestowanie rozwiązań indywidualnych podnoszących skuteczność w uzyskiwaniu pożądanych wyników
  Dostarczenie praktycznych pomysłów jak uzyskiwać wymaganą „cyfrę” lub cel
  Radzenie sobie z celami, których jako menedżerowie nie rozumiemy, nie akceptujemy lub uważaamy za nierealistyczne

  III. Moduł: Koncentracja na zespołach
  Umiejscowienie kontekstu zespołowego w myśleniu o całości organizacji z wykorzystaniem systemowej analizy sytuacji biznesowych
  Zidentyfikowanie zadań i form pracy zespołowej, która podnosi skuteczność w dążeniu do rezultatów
  Zrozumienie i wykorzystanie zasad współzależności zespołów w zmianach biznesowych
  Zastosowanie w praktyce budowania konstruktywnych relacji biznesowych w zespołach i między nimi
  Zastosowanie wybranego stylu zarządzania w pracy z zespołem
  Zaangażowanie do wdrożenia koncentracji na zespołach w praktyce

  IV. Moduł: Koncentracja na pracownikach
  Analiza zasobów
  Tworzenie planu realizacji wyników i planów biznesowych poprzez celowe wsparcie poszczególnych pracowników
  Przećwiczenie i przetestowanie wiedzy i skutecznych sposobów pracy z poszczególnymi pracownikami
  Sprawdzenie proponowanych zachowań menedżerskich w laboratoryjnych, bezpiecznych warunkach studiów
  Możliwość uzyskania feedbacku na temat własnej efektywności przywódczej w praktyce

 • Katarzyna Kloskowska-Kustosz
  Prezes zarządu i współwłaściciel 4business&people Sp. z o.o. (www.4bp.com.pl). Executive coach. Od ponad dwudziestu lat związana z branżą doradczą. Do czasu założenia 4business&people właścicielka 3k-coaching. Wcześniej dyrektor operacyjny w AchieveGlobal. Z wykształcenia psycholog. Autorka licznych publikacji i wywiadów w prasie fachowej. Prekursor i ekspert w dziedzinie coachingu menedżerskiego oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności osobistej menedżerów i kierowanych przez nich zespołów. Jest „niewidzialną ręką”, która przenosi menedżerów na wyższy poziom zarządzania (cytat z wypowiedzi jednego z prezesów). Matka 24 letniej córki. Lubi jazz, Toskanię i wieczory z przyjaciółmi. Wspólnie z Katarzyną Lorenc jest autorką bloga poświęconego przechodzeniu przez zmiany, zatytułowanego „Przystań w zmianie” (http://skutecznazmiana.blogspot.com/#!)

  Katarzyna Lorenc
  Wiceprezes i współwłaściciel 4business&people Sp. z o.o. (www.4bp.com.pl). Lider projektów nastawionych na wzrost efektywności pracy w 4business&people (wcześniej w a capite, Greń Communication) dla korporacji polskich i międzynarodowych. Konsultant projektów przekształceń organizacyjnych i zmiany postaw. Z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategia przedsiębiorczości. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z zakresu badań organizacyjnych, myślenia systemowego, zarządzania projektami. Prelegentka na konferencjach Kadry, Postawy Pracownicze, Sprzedaż. Członkini Konwentu BCC. Potrafi diagnozować i rozwijać organizację jako całościowo funkcjonujący organizm, tworząc systemowe rozwiązania, gwarantujące sukces Klientom. Wyróżniona 5 miejscem w rankingu wschodzących gwiazd biznesu Gazety Prawnej. Członkini Konwentu Business Centre Club. Żegluje i śpiewa. Wspólnie z Katarzyną Kloskowską-Kustosz jest autorką bloga poświęconego przechodzeniu przez zmiany, zatytułowanego „Przystań w zmianie” (http://skutecznazmiana.blogspot.com/#!)

 • Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze i dyrektorskie oraz liderów projektów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych. Oferta skierowana jest również do działaczy społecznych i politycznych, osób, które chcą wywierać większy wpływ na swoje otoczenie. Studia mogą być również ważne dla osób, które chcą w przyszłości pełnić funkcje zarządcze i przywódcze lub są wskazane jako potencjalni sukcesorzy.

 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

  Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni praktycy – menedżerowie i konsultanci. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy, a przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności przywódczych pod okiem wysokiej klasy specjalistów.

 • Projekt dyplomowy i egzamin.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 1900 PLN

Studia o podobnej tematyce