Psychodietetyka studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyLublin Nowy 2300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psycho-społecznych czynników wpływających na odżywianie i styl życia człowieka w jego wszystkich fazach rozwojowych. Nacisk położony jest głównie na czynniki natury psychologicznej mające wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i umiejętności diagnozowania zaburzeń żywieniowych.

  • Z naszej ofert skorzystało już bardzo wiele osób
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Żywienie człowieka
  Podstawy dietetyki
  Psychologia rozwojowa
  Fizjologia żywienia
  Psychologia osobowości
  Promocja zdrowego stylu życia
  Elementy psychoterapii
  Psychologia motywacji
  Terapia osób z zaburzeniamI odżywiania
  Nadwaga i otyłość - mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne
  Zdrowie psychiczne a odżywianie
  Poradnictwo dietetyczne
  Etyka pracy dietetyka
  Komputerowy system wsparcia w dietetyce
  Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
  Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem
  Psychologia żywienia
  Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

 • Studia są skierowane do dietetyków, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a także absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych).

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

 • Warunki ukończenia:
  udział w zajęciach
  uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
  wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PSYCHODIETETYKA Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

  wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrut lub tradycyjnie - do pobrania ze strony www Uczelni;
  ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  2 zdjęcia legitymacyjne;
  ksero dowodu osobistego;
  dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrut lub tradycyjnie - do pobrania ze strony www Uczelni;
  ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  2 zdjęcia legitymacyjne;
  ksero dowodu osobistego;
  dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • 2300 PLN

Studia o podobnej tematyce