Psychologia edukacji z coachingiem - studia II stopnia (magisterskie)

4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 525 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia adresowane są do osób zainteresowanych psychologią wykorzystywaną w edukacji, oświacie, szkole, firmach szkolących swoich pracowników. Umożliwiają poznanie złożonych mechanizmów uczenia się człowieka, leżących u podstaw wpływu społecznego, jaki ludzie wywierają względem siebie.

  • innowacyjny program kształcenia
  • doświadczona kadra praktyków
  • ciekawa oferta praktyk

 • Studia przygotowują do prowadzenia szkoleń o charakterze profilaktycznym (promowanie zdrowego funkcjonowania w rodzinie, pracy, szkole), terapeutycznym (zapobieganie zagrożeniom) oraz diagnostycznym (rozpoznawanie potrzeb i zakłóceń grup oraz poszczególnych osób). Umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w profesji trenera, szkoleniowca, coacha w biznesie, w oświacie i placówkach pomocowych.

 • Zajęcia odbwają się w weekendy, co dwa tygodnie.

 • Napisanie pracy magisterskiej

 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Studia II stopnia
  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
  fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

 • Rekrutacja na studia krok po kroku
  http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/

 • 525 PLN

Studia o podobnej tematyce