Psychologia - studia I stopnia - licencjackie

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Psychologia jest nauką, która pozwala poznać mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka oraz zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada wpływ emocji i motywacji na ludzkie działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie, a przede wszystkim dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy czy społeczeństwa.

  • W WSNS masz możliwość studiowania dwóch kierunków: psychologia i praca socjalna jednocześnie lub psychologia i socjologia jednocześnie, a płacenia tylko za jeden kierunek. Program studiów jest tak skonstruowany, że po trzech latach otrzymujesz dwa dyplomy.
  • Kształcenie na kierunku Psychologia odbywa się na dwóch specjalnościach: „psychologia biznesu” oraz „psychologia rozwoju osobistego”.
  • Wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.

 • Program studiów na kierunku Psychologia jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu. Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. W WSNS masz możliwość studiowania dwóch kierunków: psychologia i praca socjalna jednocześnie lub psychologia i socjologia jednocześnie, a płacenia tylko za jeden kierunek. Program studiów jest tak skonstruowany, że po trzech latach otrzymujesz dwa dyplomy.

  Specjalności:

  Psychologia biznesu
  Psychologia rozwoju osobistego
  Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój osobisty – świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” człowieka jest sam człowiek. Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów.

 • Nabywanie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.

 • Studia I stopnia są skierowane do osób, które interesują się człowiekiem oraz psychologicznym podłożem jego zachowania.

 • Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

 • Napisanie pracy licencjackiej.

 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu. Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

 • 3700 PLN

Studia o podobnej tematyce