Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 (Kraków)

2 Semestr, 9 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 4750 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym certyfikatem zewnętrznego Auditora Wiodącego ISO 9001:2015. Atutem studiów jest ich praktyczny charakter. Ćwiczenia i całodzienne warsztaty zajmują ponad 50% czasu zajęć, co przekłada się na nabycie realnych umiejętności w obszarze zarządzania i auditowania systemu. Wykładowcy- auditorzy wiodący i pełnomocnicy przybliżą także wykorzystanie narzędzi doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania, takich jak BSC czy Mapowanie Strumienia Wartości.

  Studenci jako jedni z pierwszych osób w Polsce legitymować się będą certyfikatem Auditora Wiodącego wydanym w odniesieniu do wymagań, nowej, zaktualizowanej normy ISO 9001:2015 (program studiów podyplomowych został ułożony tak, by zmieniona wymagania normy zostały omawiane tuż po wejściu w życie zaktualizowanej normy).

  Dodatkowo każdy słuchacz studiów będzie miał zapewnione spotkanie z przedstawicielem SwissCert Polska w ramach którego zostanie przeanalizowana sylwetka auditorska, nadanie kodów auitorskich oraz rozmowa o kwalifikacji i późniejszej ewentualnej pracy w charakterze auditora SwissCert.

  Uczestnik studiów poszerzy wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001 i budowania systemu zarządzania jakością o zagadnienia związane z:
  - analizą ryzyka,
  - Strategiczną Kartą Wyników (BSC – Balanced Scorecard),
  - Lean Management i mapowaniem strumienia wartości,
  - mapowaniem procesów,
  - metodami, narzędziami i technikami rozwiązywania problemów,
  - komunikacją w procesie auditu,
  czyli narzędziami, którymi posługuje się nowoczesny manager.

  • Zajęcia prowadzone przez praktyków
  • Program studiów dopasowany do zapotrzebowania rynkowego
  • Dodatkowe certyfikaty w cenie kierunku

 • I. ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE
  Wymagania normy ISO 9001:2015
  Mapowanie procesów w systemach zarządzania
  Analiza ryzyka w systemach zarządzania
  Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania
  Branżowe systemy zarządzania i ich integracja

  II. OPTYMALIZACJA I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
  Lean Management i Problem Solving
  Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
  Koszty jakości w systemach zarządzania
  Warsztat BSC

  III. AUDITOR WIODĄCY ISO 9001
  Audit w systemie zarządzania jakością
  Audit w systemie zarządzania jakością - warsztaty

  IV. PEŁNOMOCNIK ISO 9001
  Projektowanie systemu zarządzania
  Zarządzanie systemem

  V. WARSZTATY I CASE STUDIES
  Komunikacja w procesie auditu
  Gra symulacyjna - Management System Play

 • Konsultanci LUQAM z bogatym zapleczem zawodowym.

 • Pełnomocnicy (przedstawiciele kierownictwa) ds. systemu zarządzania jakością.
  Managerowie jakości.
  Kierownicy działów jakości.
  Auditorzy wiodący.
  Auditorzy wewnętrzni.
  Pracownicy działów jakości.
  Pracownicy działu ciągłego doskonalenia i pokrewnych.
  Osoby zajmujące się wdrażaniem systemów zarządzania.
  Osob przeprowadzające audyty systemów zarządzania.
  Osoby odpowiedzialne za proces doskonalenia systemów zarządzania.
  Osoby tworzące dokumentację systemową.
  Osoby pracujące w organizacjach z wdrożonym systemem zarządzania.

 • Rekrutacja wiosenna: zajęcia rozpoczynają się w marcu i kończą się w grudniu.
  Rekrutacja jesienna: zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca.
  Zajęcia odbywają się: sobota, niedziela 09.00-15.30 (2 zjazdy mogą odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)

 • Test zaliczeniowy

 • Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje:
  - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  - Certyfikat "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
  - Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Pełnomocnik ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
  - Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania" (LUQAM).
  Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

  Dodatkowo
  - Uczestnik studiów otrzymuje film szkoleniowy "Partytura dla Auditora" ZOBACZ ZWIASTUN
  - Na życzenie uczestników zostaje zorganizowane spotkanie z przedstawicielem SwissCert Polska, w ramach którego zostanie przeanalizowana sylwetka auditorska uczestnika studiów, nadanie kodów auditorskich oraz rozmowa o kwalifikacji i ewentualnej, późniejszej pracy w charakterze auditora SwissCert

 • Aby zapisać się na studia należy:
  1. Zapoznać się z regulaminem studiów,
  2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM: https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja?A=3
  3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 • 1 zdjęcie, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 4750 PLN

Studia o podobnej tematyce