Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw

212 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 5600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie wiedzy z zakresu:
  Zarządzania współczesnym biznesem
  Uwarunkowań prawnych rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
  Obowiązków podatkowych przedsiębiorców
  Prowadzenia uproszczonych form ewidencji podatkowej (książka przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe, karta podatkowa)
  Podstaw rachunkowości finansowej
  Wykorzystania wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w małych i średnich przedsiębiorstwach
  Ewidencji i rozliczania wynagrodzeń
  Prowadzenia rozliczeń z ZUS za pomocą programu Płatnik
  Zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowości
  Wykorzystania wybranych programów komputerowych do wspomagania systemu rachunkowości w MSP (Symfonia, Puzzle, Płatnik, Excel)

 • Studia adresowane są przede wszystkim do:
  pracowników biur rachunkowych,
  osób, które chcą nauczyć się od podstaw rachunkowości,
  osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego i prawa podatkowego,
  osób, które chcą usługowo prowadzić księgi rachunkowe,
  pracowników działów finansowo – księgowych, odpowiedzialnych za rozliczenia księgowe, podatkowe i rozliczenia pracownicze,
  osób zainteresowanych uzyskaniem bez egzaminu Certyfikatu Księgowego nadawanego przez Ministra Finansów, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym, dwa lub trzy razy w miesiącu, w piątki w godzinach 16.00-19.15 oraz w soboty i w niedziele w godzinach 9.00-15.30.

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (bez względu na typ uczelni i kierunek studiów)
  Pokrycie kosztów uczestnictwa
  Kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  jedno zdjęcie,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 • 5600 PLN

Studia o podobnej tematyce