Rachunkowość zarządcza i controlling

252 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 5900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • § zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,

  § przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,

  § wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,

  § przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,

  § nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,

  § nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 • Zarządzanie współczesnym biznesem
  Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
  Rachunkowość finansowa
  Rachunek kosztów
  Operacyjna rachunkowość zarządcza
  Strategiczna rachunkowość zarządcza
  Organizacja i projektowanie systemu
  informacyjnego rachunkowości zarządczej
  Budżetowanie i kontrola kosztów
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • właścicieli firm, członków zarządu i dyrektorów
  pragnących uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości wykorzystania rachunkowości do poprawy efektywności działania firmy

  § menedżerów wszystkich pionów i szczebli zarządzania
  firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie

  § głównych księgowych i pracowników działów księgowości
  pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą

  § kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i controllingu
  dla których w codziennej pracy niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansów

  § analityków kosztów, specjalistów ds. budżetowania
  oraz kontroli kosztów i przychodów, jak również szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i controllingu

 • Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (piątek 16.45-20.00 i sobota 8.45-15.45), w gmachu Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna – DOSKONAŁY DOJAZD).

 • Warunkiem ukończenia Studiów jest wniesienie obowiązkowych opłat, zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń.

  Egzaminy – odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej!) i obejmują następujące przedmioty:
  § Rachunek kosztów
  § Rachunkowość finansowa
  § Operacyjna rachunkowość zarządcza
  § Strategiczna rachunkowość zarządcza
  § Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

  Zaliczenia – w zależności od przedmiotu zaliczenie uzyskuje się na podstawie: przygotowanych projektów, uczestnictwa w warsztatach, udziału w dyskusji, itp.

 • W dniu zakończenia Studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowości Zarządczej i Controllingu (z godłem państwowym).

 • Warunkiem przyjęcia na Studia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa. Kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

 • Zgłoszenie obejmuje: (a) formularz zgłoszeniowy, (b) odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (c) 1 fotografię o rozmiarach: 3,5 x 4,5 cm, (d) skierowanie z zakładu pracy, jeśli Studia są finansowane przez zakład.

 • 5900 PLN

Studia o podobnej tematyce