Rachunkowość Zarządcza - studia podyplomowe organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa

288 Godzin, 3 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 6150 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rachunkowości zarządczej.

 • Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  -Rachunkowość zarządcza
  -Zarządzanie
  -Rachunkowość finansowa
  -Prawo
  -Ekonomika
  -Matematyka
  -Podatki
  -Techniki IT w biznesie

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne złożenie egzaminów z następujących przedmiotów:

  -Rachunkowość zarządcza
  -Zarządzanie
  -Rachunkowość finansowa
  -Prawo
  -Ekonomika
  -Matematyka
  -Podatki

 • kolejność zgłoszeń

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV

 • 6150 PLN

 • 3075 PLN za semestr

  • 175 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce