Ratownictwo medyczne - studia I stopnia - licencjackie

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 5400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Nauka niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej,oraz podtrzymywać funkcji życiowych pacjenta, tak, aby w szpitalu można było zastosować kompleksowe działania ze strony lekarzy.

  • Ćwiczenia praktyczne realizowane w grupach ćwiczeniowych: w szpitalach na terenie Lublina, różnych oddziałach ratowniczych, w szczególności w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
  • Wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
  • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.

 • - Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
  - Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  - Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.
  - Program studiów na kierunku „Ratownictwo Medyczne” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  - Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

 • Nabywanie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.

 • Jeżeli interesujesz się medycyną, jesteś sprawny fizycznie, lubisz pomagać innym osobom, jesteś odporny na stres, dokonujesz szybkich i trafnych decyzji, masz umiejętności i pragniesz wykonywać medyczne czynności ratunkowe, ten kierunek – Ratownictwo medyczne jest dla Ciebie.

 • Ćwiczenia praktyczne będziesz realizować w grupach ćwiczeniowych: w szpitalach na terenie Lublina, różnych oddziałach ratowniczych, w szczególności w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Praca z pacjentem, czy możliwość obserwacji innych ratowników podczas ich pracy, da Ci doskonałą podstawę do wykonywania zawodu. Zajęcia praktyczne będziesz mieć również w pracowni ratownictwa medycznego w siedzibie WSNS, która jest wyposażona w niezbędny sprzęt szkoleniowy. Zajęcia teoretyczne wzbogacą nabywane przez Ciebie umiejętności praktyczne w zakresie nauk medycznych między innymi: z anatomii, fizjologii, chorób wewnętrznych, farmakologii, medycyny ratunkowej czy intensywnej terapii. W czasie trwania studiów zrealizujesz obowiązkową praktykę zawodową, podczas której będziesz mieć możliwość wykonywania oraz stałego doskonalenia czynności ratowniczych i medycznych.

 • Napisanie pracy licencjackiej.

 • o ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe i punkty edukacyjne.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

 • 5400 PLN

Studia o podobnej tematyce