Socjologia - studia I stopnia - licencjackie

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie do skutecznego zarządzania ludźmi, nabycia umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim i consultingowym, rozwój indywidualnych umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnisz poczucie wartości siebie, umiejętności społeczne, nauka skutecznego zarządzania relacjami w grupie i komunikowania się z partnerami biznesowymi.

  • W WSNS masz możliwość studiowania dwóch kierunków: socjologii i psychologii jednocześnie, a płacenia tylko za jeden kierunek. Program studiów jest tak skonstruowany, że po trzech latach otrzymujesz dwa dyplomy.
  • Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny coacha – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność
  • Nowy wymiar socjologii umożliwi Ci elastyczne dostosowanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz ułatwi uczenie się i zbudowanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia, tak bardzo potrzebnych w obecnej rzeczywistości.

 • Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny coacha – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” coacha jest sam coach, Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów.

 • Nabywanie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.

 • Jeżeli lubisz przedmioty humanistyczne: psychologię, pedagogikę, socjologię oraz interesuje Cię rozwój człowieka, rozwój osobisty, poczucie wartości siebie, społeczeństwa, zarządzanie, socjoterapia, przedsiębiorczość, biznes, trener biznesu, kariera, coaching, komunikacja, poradnictwo, doradztwo zawodowe, doradztwo rodzinne – to kierunek Socjologia jest dla Ciebie.

 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

 • Napisanie pracy licencjackiej.

 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:
  - wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • - wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

 • 3700 PLN

Studia o podobnej tematyce