Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja

160 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 6410 PLN
Warszawa Nieaktualny 6410 PLN
Warszawa Nieaktualny 6410 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Współczesna dyplomacja nie jest już areną, gdzie występują jedynie suwerenne państwa i wielkie organizacje międzynarodowe. Obejmuje międzynarodową aktywność organizacji gospodarczych, samorządowych i obywatelskich, angażuje placówki naukowe i instytucje kultury. Program studiów Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja ma na celu intelektualne, psychologiczne a także techniczne przygotowanie specjalistów do aktywnego działania na forum międzynarodowym. Słuchacze zdobywają ekspercką wiedzę, dotyczącą zagadnień o kluczowym znaczeniu dla teoretycznych oraz praktycznych wymiarów stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

 • Program dwusemestralnych studiów podyplomowych*: 

  • Teoria i praktyka w dyplomacji (organizacja służby dyplomatycznej, komunikacja, negocjacje, protokół dyplomatyczny, dyplomacja publiczna)
  • Cywilizacje świata (Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja Centralna i Południowo-Wschodnia, Afryka)
  • Europa, jej cywilizacja i organizacje polityczne - polityczne i gospodarcze szanse dla Polski i Polaków
  • Polityka zagraniczna III RP
  • Współczesna dyplomacja w perspektywie historycznej
  • Ekonomiczne i finansowe aspekty stosunków międzynarodowych
  • Prawne i administracyjne aspekty stosunków międzynarodowych
  • Globalizacja, światowe systemy polityczne i studia strategiczne
  • Operacje specjalne i zarządzanie kryzysowe
  • Autoprezentacja, retoryka, savoir vivre
  • Warsztaty dyplomatyczne
  • Praktyki krajowe i zagraniczne dla zainteresowanych

  Realizowany program jest konsultowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Kancelarią Prezydenta RP.

  *program może ulec nieznacznym zmianom

 • Kierownikiem Studiów jest: dr Ryszard Żółtaniecki, były ambasador RP w Grecji i na Cyprze, były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

  Od 2000 roku zajęcia na Studiach prowadzą między innymi: dr Tomasz Aleksandrowicz, dr Jan Bielawski, Jakub Borawski, prof. dr hab. Krzysztof Byrski, dr Tadeusz Diem, dr hab. Paweł Dobrowolski, prof. Waldemar J. Dziak, red. Marcin Frybes, dr Aleksander Gubrynowicz, mgr Magdalena Goławska, prof. dr hab. Jerzy Holzer, mgr Małgorzata Jóźwiak, mgr Artur Karp, dr Maciej Kozłowski, prof. dr hab. Maciej Koźmiński, prof. dr hab. Jan Kulczyński, dr Krzysztof Liedel, Henryk Lipszyc, dr Piotr ŁACIŃSKI, dr Andrzej Krawczyk, dr Julian Pańków, dr Włodzimierz Pessel, dr Witold Rybczyński, mgr Bogusław R. Zagórski, dr Ryszard Żółtaniecki

 • Studia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

 • Specyfika programu pozwala na przeniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy dyplomatycznej na inne dziedziny aktywności zawodowej:

  w instytucjach państwowych


  w samorządach terytorialnych


  organizacjach pozarządowych


  organizacjach biznesowych
  Program studiów obejmuje także praktyki w ambasadach RP. Dotychczas praktyki takie odbyły się między innymi: w Lizbonie, Paryżu, Londynie, Berlinie, Bratysławie, Rzymie, Sztokholmie, Hawanie, Canberrze, Kopenhadze, Barcelonie, Waszyngtonie, Pekinie, Tokio, San Jose, Edynburgu, Dublinie, Buenos Aires, Nowym Jorku, Dar es Salaamie, Ankarze, Brukseli, Bostonie, Meksyku, Hadze, Oslo, Teheranie, Atenach i wielu innych ambasadach oraz konsulatach RP.

  Zajęcia w formie akademickich wykładów, interaktywnych seminariów, jak i zajęć warsztatowych prowadzą najwybitniejsi i teoretycy wciąż pozostający w aktywnej służbie dyplomaci najwyższego szczebla. Wykładowcami Studiów są profesorowie Collegium Civitas oraz pracownicy MSZ-tu, a także wiele wybitnych osobistości świata kultury i polityki.

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • kolejnosć zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna,

 • podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów, zdjęcia, kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego, list motywacyjny,podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia, dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

 • 6410 PLN

 • 3200 PLN za semestr

  • 100 PLN opłata rekrutacyjna

Studia o podobnej tematyce