Strategie sprzedaży

176 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wykształcenie specjalistów profesjonalnie i bezpośrednio zajmujących się sprzedażą, którzy potrafią utrzymywać dobre kontakty z klientami i skutecznie zwiększają efektywność swojego działania, doskonaląc umiejętności interpersonalne i znajomość strategii marketingowej firmy.

 • Determinanty strategii sprzedaży (36 godz.):

  Budowa strategii firmy (8 godz.)
  Zachowania nabywców (10 godz.)
  Analiza otoczenia przedsiębiorstwa (6 godz.)
  Uwarunkowania prawne (6 godz.)
  Badania marketingowe i prognozowanie sprzedaży (6 godz.)

  Zarządzanie sprzedażą (84 godz.):

  Proces sprzedaży (8 godz.)
  Organizacja działu sprzedaży (8 godz.)
  Zarządzanie personelem sprzedaży (8 godz.)
  Zarządzanie kategorią produktów (Category Management) (8 godz.)
  Zarządzanie cenami (6 godz.)
  Zarządzanie handlem i dystrybucją (10 godz.)
  E-commerce (8 godz.)
  Aspekty logistyczne w sprzedaży (4 godz.)
  Merchandising w nowoczesnym procesie sprzedaży (6 godz.)
  Komunikacja marketingowa (8 godz.)
  Programy lojalnościowe (6 godz.)
  Aspekty finansowe (4 godz.)

  Umiejętności sprzedawcy (52 godz.):

  Techniki prezentacji (8 godz.)
  Umiejętności negocjacyjne (8 godz.) – z certyfikatem Franklin University
  ­umiejętność skutecznego negocjowania
  ­wybrane techniki negocjacji; proces sprzedaży, kupna a negocjacje
  ­postawy i nastawienia w negocjacjach
  ­dynamika procesu negocjacyjnego
  ­asertywne zachowania, asertywność kontra manipulacja
  ­fazy negocjacji
  ­gry negocjacyjne
  Sprzedaż algorytmiczna i heurystyczna (8 godz.)
  Psychologiczne aspekty sprzedaży (8 godz.)
  Organizacja pracy sprzedawcy (6 godz.)
  Studium przypadku – typowe sytuacje sprzedażowe (6 godz.)
  Seminarium dyplomowe (8 godz.)

 • Kadrę dydaktyczną tworzą specjaliści, praktycy będący szefami działów sprzedaży oraz wykładowcy akademiccy. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacją.

  Aneta Wyrwas
  Politolog, trener biznesu i negocjator oraz doradca strategiczny z ponad 10-letnim stażem, właściciel firmy „STRATEGIA - szkolenia i doradztwo biznesowe”. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji handlowych i menedżerskich m.in. sprzedaży, negocjacji handlowych, telemarketingu, obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, zespołowości, asertywności, zarządzania, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, NLP i wiele innych. Posiada doświadczenie w pracy z zespołami handlowymi i menedżerskimi. Jest współautorem projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. dla KIGNET sieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet oraz dla sieci sklepów miniMAL (obecnie BILLA). Ma na swoim koncie wiele kompleksowych projektów: konstruowania systemów sprzedażowych, konstruowania systemów premiowych, czy konstruowania programów outplacementowych. Wielokrotnie tworzyła w firmach projekty typu high potential czy długofalowego rozwoju osobistego zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i handlowej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologia w zarządzaniu. Interesuje się wywieraniem wpływu na ludzi zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez mass-media, zarówno w dziedzinie handlu, jak i polityki. Prywatnie interesuje się pszczelarstwem i fortyfikacjami pruskimi znajdującymi się na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie miasta Poznania.

  Marta Stefaniak
  Trener biznesu. Posiada 18 lat doświadczeń zawodowych. Przez blisko osiem lat pracowała jako doradca klienta oraz koordynator sprzedaży złożonych rozwiązań informatycznych w firmie SIMPLE S.A.. Współpracowała jako partner i konsultant licencjonowanego przedstawiciela amerykańskiej firmy CustomerCentric Systems Ltd. biorąc udział w dostosowaniu metodyki CCS® do uwarunkowań i specyfiki polskiego rynku. Kierowała Sekcją Rozwoju Zasobów Ludzkich w F5 Konsulting Sp. z o.o. Od 10 lat prowadzi własną działalność jako konsultant w zakresie szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich. Pracuje w roli trenera i coacha wspierając rozwój organizacji i indywidualny rozwój uczestników szkoleń. Uczestniczy w projektach z zakresu zarządzania kompetencjami, wartościowania pracy, audytu i rozwoju systemów ocen pracowniczych oraz badania klimatu organizacji.

  Adam Romanowski
  Trener, konsultant zarządzania, praktyk. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Certyfikowany kierownik projektów TSPM. Realizował wiele projektów dla liderów rynku m in. Kraft Foods, P&G, Mc’Cain, Wrigley. Pracował również w projektach realizowanych dla firm Electrolux, Grupa Bosch, BP, Orlen, JTI, BAT, Simens, Philips i wielu innych . Członek Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Doradza firmom w zakresie systemowego podejścia do rozwoju biznesu uwzględniającego aspekty strategiczne, procesowe oraz projektowe, prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu project managementu oraz rozwoju organizacji dla dużych i średnich firm (KGHM, Polskie LNG).

 • Studia z zakresu strategii sprzedaży powinny zainteresować szerokie grono osób zajmujących się: planowaniem sprzedaży, zarządzaniem personelem sprzedaży, sprzedażą osobistą, a także będących przedstawicielami handlowymi czy reprezentantami handlowymi różnych firm.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • W ramach kierunku moduł Umiejętności negocjacyjne prowadzone są według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4300 PLN

Studia o podobnej tematyce