Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny, Rachunkowość i Kontrola Zarządcza

280 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 5750 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem studiów jest budowa bazy wiedzy i kluczowych umiejętności nowoczesnego audytora wewnętrznego i menedżera kontroli zarządczej/wewnętrznej, niezbędnych zarówno w jednostkach zorientowanych na zysk (sektor prywatny i sektor publiczny), jak i w jednostkach zorientowanych na korzyści pozaekonomiczne (głównie sektor finansów publicznych). Szersze ujęcie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz zarządzania finansami ma przygotować do współdziałania w ramach funkcji rewizji finansowej i do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów obiektywnej oceny i rzetelnej prognozy.

 • Studia mają wprowadzić słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, z wykorzystaniem rachunkowości, oraz podkreślić ich funkcję i wagę w tworzeniu i rozwoju współczesnych organizacji. Uczestnictwo w studiach da możliwość rozwijania praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i finansowej oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora prywatnego i publicznego. Pozwoli także poznać psychologiczne i etyczne aspekty kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

 • Kadra dydaktyczna to pracownicy naukowo-dydaktyczni UŁ, eksperci oraz audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni z innych sfer życia społeczno-gospodarczego.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie projektu końcowego.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  jedno zdjęcie,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 • 5750 PLN

Studia o podobnej tematyce