Studia Podyplomowe Coaching w organizacji

245 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 12000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia są pomyślane w ten sposób, aby z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu,
  a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy
  i kompetencji, dotyczących przygotowania i realizacji coachingu
  w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian.

 • Program zajęć (245 godzin, 66 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Wartość coachingu w biznesie, Coaching wielopoziomowy, Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera, Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów, Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu, Indywidualne sesje coachingu. Wśród wykładowców są: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik,
  mgr Jakub Grzymała, mgr Bogusława Matuszewska, mgr Krzysztof Pawlik, mgr Piotr Pawłowski, mgr Artur Rzepecki, mgr Grzegorz Zawiłowski, mgr Robert Reinfuss.

 • Studia są przeznaczone zarówno dla coachów, którzy pracują bądź chcą pracować, świadcząc usługi dla firm, jak też dla pracowników działów HR, którzy planują i organizują w swoich firmach usługi coachów zewnętrznych czy wewnętrznych, a także dla menedżerów, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać umiejętności coachingu.

 • Zajęcia w większości zaliczane są na podstawie aktywności podczas zajęć. Ocena końcowa ze studiów wyliczana na podstawie oceny
  z testu, obejmującego zakres większości zajęć oraz oceny z jednego przedmiotu „Coaching wielopoziomowy...”, przy czym większa waga przypisana jest ocenie z testu.

 • Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia. pl), życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

 • I etap: rejestracja internetowa, polegająca na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie (www.podyplomowe.psychologia. pl) i przesłaniu życiorysu.
  II etap - jeśli pierwsza selekcja kandydatów okaże się niewystarczająca lub kandydatów będzie więcej niż miejsc, zorganizowane zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 • 12000 PLN

Studia o podobnej tematyce