Studia Podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko”

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1280 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie interdyscyplinarnej nowoczesnej wiedzy o historii, funkcjonowaniu miasta i jego zarządzaniu, o mieście jako środowisku człowieka, poznanie nowoczesnych metod badań nad człowiekiem, miastem i historią (w tym zajęcia praktyczne z dronami oraz analizą zdjęć lotniczych i satelitarnych). Warszawa na starych mapach i planach. Poznanie mechanizmów i procesów zasiedlania doliny Wisły, ewolucji miast i społeczeństwa (w ujęciu historycznym).

 • Zajęcia prowadzone są w dwóch podspecjalnościach: varsavianistycznej i „wiślanej” związanej z doliną Wisły środkowej.
  Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Varsavianistyka - model wiedzy o mieście i środowisku. Miasto jako stan umysłu, Środowisko przyrodnicze Warszawy i doliny Wisły (geologia, ewolucja doliny Wisły i wysoczyzny, flory, fauny), współczesne uwarunkowania środowiskowe. Prehistoria (w tym nowoczesne techniki badań archeologicznych). Sztuka budowania miast. Historia Warszawy oraz miejscowości położonych wzdłuż doliny Wisły od czasów przedhistorycznych do współczesności: rozwój przestrzenny, urbanistyczny, ekonomiczny i społeczny. Warszawa
  naukowa, kulturalna i obywatelska. Edukacja Varsavianistyczna, Warszawski Tryptyk Edukacyjny. Rewitalizacja. Zajęcia prowadzone są na Wydziałe Biologii UW oraz w wielu innych miejscach pozwalających emocjonalnie wczuć się  tematykę
  wykładów m. in. w Zamku Królewskim, w Trybunale Konstytucyjnym, wewnątrz skarpy w Elizeum, podczas spływów rzeką, podczas zajęć lotniczych, na wydzielonych zajęciach w oczyszczalni Czajka itd.

 • dr Marek Ostrowski

 • Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej zainteresowani własnym miastem, osoby zainteresowane rozwojem potencjału kulturowego i gospodarczego w powiązaniu z Wisłą, naukowcy różnych dyscyplin zainteresowanych łączeniem wiedzy ze swojej specjalności z wiedzą o mieście i środowisku, studenci ostatnich lat, nauczyciele wszystkich przedmiotów (matematyki, fizyki, historii, geografii, przyrody, języka polskiego i obcych, plastyki, informatyki itd.) zainteresowani
  omawianiem zagadnień swoich przedmiotów na przykładzie Warszawy i lokalnych ośrodków miejskich.

 • Wtorki 17.00-20.00 oraz w wybrane soboty.

 • Obecność, wykonywanie zadań, egzaminy. Dla zainteresowanych realizacja własnych projektów i pomoc w ich wdrażaniu (reportaże, dokumentacja, przygotowywanie scenariuszy lekcji, grantów).

 • Do wyczerpania limitu miejsc. 70 (minimalna liczba uczestników 30)

 • Na podstawie przesłanej elektronicznie deklaracji (wstępnego zgłoszenia) wraz z kserokopią dyplomu zostaną przesłane niezbędne formularze do wypełnienia oraz numer konta.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia mailowo: samper@samper.pl; m.ostrowski@biol.
  uw.edu.pl lub poprzez adres AWoM (http://www.varsovia.pl/?page_id=22)

 • 1280 PLN

Studia o podobnej tematyce