Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Doradców Podatkowych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, celem przygotowania do egzaminów zawodowego na doradcę podatkowego. Aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

 • 1. Elementy prawa cywilnego i handlowego
  2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego
  3. Struktura instytucjonalna systemu podatkowego
  4. Międzynarodowe prawo podatkowe
  5. Przepisy podatkowe Unii Europejskiej
  6. Analiza podatkowa
  7. Prawo celne i akcyzowe
  8. Podatek VAT i PCC, w tym unijne przepisy dot. podatku VAT
  9. Podatek CIT, w tym unijne przepisy dot. podatku CIT
  10. Podatek PIT
  11. Podatki lokalne
  12. Podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek tonażowy, podatek od gier
  13. Postępowanie podatkowe, w tym interpretacje podatkowe
  14. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa
  15. Postępowanie sądowo - administracyjne
  16. Postępowanie egzekucyjne w administracji
  17. Przygotowywanie pism procesowych
  18. Ewidencja podatkowa
  19. Rachunkowość
  20. Prawo karne skarbowe
  21. Wykonywanie zawodu doradcy i etyka zawodowa
  22. Tajemnica skarbowa i wydawnie zaświadczeń
  23. Zobowiązania podatkowe
  24. Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych
  25. Krajowe i międzynarodowe rozliczenia dywidend
  26. Prawo dewizowe
  27. Seminarium
  28. Egzamin

 • Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

 • Format studiów został opracowany na potrzeby osób zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego lub osób, które pragną usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.

 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów
  10 zjazdów w trybie sobota – niedziela.

  Nad studiami patronat objęli:
  Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Wrocław – Partner Merytoryczny
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – Partner Prasowy
  Wortal PIT.PL - Partner Internetowy

 • obecność na zajęciach (wymagane 70% obecności);
  przygotowanie o obrona pracy końcowej;
  egzamin końcowy (forma pisemna, zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach).

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia (format legitymacyjny)
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4900 PLN

Studia o podobnej tematyce