Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii

400 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli chemii do pracy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia obejmują materiał z podstaw chemii, ze szczególnym uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych oraz metodykę przekazywania tych treści na lekcjach chemii. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem dydaktycznym, również w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Znaczną część programu studiów stanowią zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, przygotowujące nauczycieli do prowadzenia lekcji z doświadczeniami
  oraz opieki nad szkolną pracownią chemiczną.

 • Program studiów (400 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Chemia nieorganiczna i ogólna,
  Chemia organiczna,
  Chemia fizyczna i chemia jądrowa,
  Chemia analityczna,
  Ochrona środowiska,
  Dydaktyka nauczania chemii,
  Technologia informacyjna (w tym e-learning).

 • dr Anna Czerwińska

 • Kandydat powinien mieć ukończone studia, w zakresie których uczestniczył w zajęciach z chemii w wymiarze minimum 90 godzin oraz przygotowanie pedagogiczne.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

 • Wykłady - zaliczenie egzaminem. Ćwiczenia rachunkowe, seminaria - kolokwium zaliczeniowe, laboratoria - aktywny udział oraz prowadzenie dziennika laboratoryjnego, warsztaty dydaktyczne - aktywny udział oraz prace zaliczeniowe.

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Wypełniona karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej Wydziału Chemii, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, życiorys, zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce