Studia Podyplomowe dla Sędziów z Zakresu Finansów i Ekonomii

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Rekrutacja trwa 500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu mikro- i makroekonomii dostosowanej do oczekiwań wynikających z pełnienia zawodu sędziego;
  wyposażenie w pogłębioną wiedzę w obszarze finansów i rachunkowości, możliwą do praktycznego wykorzystania w codziennej pracy;
  rozwój umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami analizy finansowej;
  kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących powołania biegłych sądowych z zakresu finansów i rachunkowości;
  uświadomienie potrzeby ustawicznego pogłębiania wiedzy.

 • Program studiów stanowi pochodną oczekiwań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie edukacji sędziów w obszarze finansów i ekonomii. Swym zakresem obejmuje 160 godzin zajęć, przy czym 24 godziny przewidziane są na wykłady, zaś 136 godzin zajęć odbywać się będzie w formie warsztatów prowadzonych w grupach o liczebności nieprzekraczającej 20 osób. Zasadnicze bloki tematyczne stanowiące podstawę programową Studiów to: wprowadzenie do ekonomii, podstawy finansów i rachunkowości, rynek finansowy i kapitałowy, analiza ekonomiczno-finansowa, metody wyceny przedsiębiorstwa, rachunkowość finansowa oraz kreatywna i agresywna księgowość. Obok tematyki finansowej i ekonomicznej uczestnicy Studiów odbywać będą zajęcia z zakresu prawa, w tym m.in. z obszaru gospodarki elektronicznej, prawa konkurencji, postępowania upadłościowego i układowego, przestępstw gospodarczych a także prawa gospodarczego.

 • Rada programowa
  prof. zw. dr hab. Ewa Walińska
  prof. zw. dr hab. Jerzy Różański
  prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska
  prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek
  dr Anna Rzetelska
  dr Monika Zielińska
  Wykładowcy:
  dr Dariusz Urban- kierownik studiów
  prof. dr hab. Wojciech J. Katner
  prof. dr hab. Jerzy Różański
  prof. dr hab. Ewa Walińska
  prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
  prof. nadzw. Henryk Dzwonkowski
  prof. nadzw. dr hab. Jacek Izydorczyk
  prof. nadzw. dr hab. Maria Królikowska – Olczak
  prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
  prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek
  dr Monika Bogucka-Felczak
  dr Szymon Byczko
  dr Jacek Gad
  dr Beata Glinkowska
  dr Anna Górczyńska
  dr Jakub Janeta
  dr Jacek Kalinowski
  dr Michał Krakowiak
  dr Jakub Marszałek
  dr Anna Rzetelska
  dr Paweł Sekuła
  dr Joanna Stępień-Andrzejewska
  dr Joanna Wyporska-Frankiewicz
  dr Monika Zielińska
  mgr Zbigniew Czupryniak

 • Studia trwają 2 semestry. Zjazdy odbywać się będą raz w miesiącu w piątek w godzinach 10-18 i sobotę w godzinach 9-16. Łączna liczba zjazdów wynosi 10. Uroczyste zakończenie studiów przewidziane jest na drugą połowę marca 2015 roku.

 • Kandydat na studia powinien przejść pozytywnie procedurę rekrutacyjną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 • formularz zgłoszeniowy
  odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  1 fotografię o rozmiarach: 3,5 x 4,5 cm

 • 500 PLN

Studia o podobnej tematyce