Studia Podyplomowe Edukacja Medialna

400 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przeznaczone są dla wszystkich nauczycieli. Studia mają charakter kwalifikacyjny, absolwenci uzyskują nową przyszłościową specjalność pedagoga medialnego (według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r., Klasyfikacja Zawodów i Specjalności poz.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) oraz certyfikat e-nauczyciel.

 • Program studiów (60 punktów. ECTS) obejmuje 18 przedmiotów w tym: wykłady (65 godzin), ćwiczenia (130 godzin), warsztaty (205 godzin). Zajęcia trwają trzy semestry (400 godzin) i są podzielone na trzy bloki:
  BLOK I: Podstawy wiedzy z zakresu kultury współczesnej, mediów tradycyjnych i nowoczesnych. Wykłady.
  BLOK II: Specyfika i uwarunkowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie wychowania i edukacji. Wykłady i ćwiczenia.
  BLOK III: Praktyczne rozwiązania wykorzystania mediów i internetu w procesie edukacji. Warsztaty.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Janusz Gajda, prof. dr hab. Krystyna Pankowska, prof. dr hab. Anna Zielińska, dr Elżbieta Kukuła,
  dr Marta Leszczyńska, dr Maciej Słomczyński.

 • Kandydat na studia powinien mieć ukończone studia wyższe magisterskie.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu.

 • Formy zaliczenia:
  - zaliczenie na koniec semestru na podstawie obecności i aktywności na zajęciach,
  - zaliczenie w formie oceny na podstawie wykonanych na zajęciach prac i projektów,
  - egzamin końcowy w formie rozmowy o przygotowanych projektach lekcji z różnych przedmiotów.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  Certyfikat e-nauczyciel.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej www.pedagog.uw.pl/podyplomowe/ (PDF)), 1 zdjęcie, oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

 • Limit miejsc: 25

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce