Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli

360 Godzin, 4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie do nauczania przedmiotu geografia w szkołach ponadpodstawowych.

 • Program studiów (360 godzin, 120 punktów ECTS ) obejmuje następujące przedmioty:
  Podstawy geologii,
  Geomorfologia,
  Klimatologia,
  Hydrologia,
  Geografia społeczno-ekonomiczna,
  Geografia regionalna świata,
  Geografia fizyczna Polski,
  Geografia społeczno-ekonomiczna Polski,
  Dydaktyka geografii,
  Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych,
  Technologie informacyjne i GIS w nauczaniu geografii

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mirosława Czerny, prof. dr hab. Jerzy Makowski, prof. dr hab. Florian Plit,
  dr hab. Joanna Angiel, dr hab. Wiesław Ostrowski, dr hab. Ewa Smolska, dr Bożena Kicińska,
  dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, dr Maciej Lechowicz, dr Barbara Nowicka, dr Stanisław Osiński,
  dr Wojciech Pokojski, dr Tomasz Wites.

 • Oferta jest adresowana do absolwentów studiów magisterskich.

 • Zaoczny, zjazdy średnio 2 razy w miesiącu

 • 10 egzaminów, 10 zaliczeń

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie - kwestionariusz, życiorys zawodowy, kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich poświadczona za zgodność z oryginałem, 2 zdjęcia.

 • Limit miejsc: 60

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce