Studia Podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Polsce

254 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia adresowane są do osób zainteresowanych dziedzictwem Żydów zamieszkujących niegdyś ziemie polskie oraz
  funkcjonowaniem środowisk żydowskich we współczesnej Polsce. Do podjęcia studiów zachęcamy szczególnie nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych oraz miłośników dziejów i kultury Żydów w Polsce.

 • Program studiów (254 godziny) obejmuje następujące przedmioty:
  Wstęp do studiów żydowskich,
  Wstęp do judaizmu,
  Historia języków żydowskich,
  Historia biblijna,
  Żydzi w okresie grecko-rzymskim,
  Średniowieczna historia Żydów,
  Nowożytna historia Żydów,
  Historia sztuki żydowskiej,
  Historia Żydów w XIX wieku,
  Żydzi w II RP,
  Zagłada,
  Historia Żydów w PRL,
  Historia Izraela,
  Motywy żydowskie w literaturze polskiej,
  Wstęp do literatury jidysz,
  Film żydowski,
  Zagadnienia współczesne,
  Dialog chrześcijańsko-judaistyczny,
  Śladami przeszłości.

 • Zajęcia odbywają się formie konwersatoriów.
  Prowadzą je specjaliści z Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza w Instytucie Historycznym UW, Instytutu Filozofii i Socjologii UW, Wydziału Polonistyki UW, Instytutu Historii PAN, Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
  Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Stanisław Obirek, prof. dr hab. Hanna Zaremska, dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano,
  dr hab. Krystyna Stebnicka, dr Helena Datner, dr Dariusz Libionka, dr Anna Michałowska-Mycielska, dr Alina Molisak, dr Magdalena Pakier, dr Renata Piątkowska, mgr Regina Gromacka, mgr Piotr Kowalik, mgr Jan Jagielski,
  mgr Monika Rusiniak-Karwat, Nilli Amit.

 • Osoby z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera, które ukończyły dowolny kierunek studiów.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów objętych programem, w tym pracy dyplomowej.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń odbywa się 1 raz w roku w semestrze zimowym.

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (druk do pobrania), zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia (druk do pobrania), dowód wpłaty 10% czesnego za semestr.

 • Limit miejsc: 45

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce