Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 8000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia,
  przekraczających hierarchiczne podziały.

 • Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki
  teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

 • Wśród wykładowców są pracownicy Zakładu Teatru i Widowisk w IKP UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, a także wybitni praktycy kultury pracujący na co dzień m.in. w: Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, Stowarzyszeniu Teatralnym Chorea, Teatrze Figur, Laboratorium Edukacji Twórczej Zamek Ujazdowski.

 • Absolwent studiów wyższych zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o szeroko rozumianą perspektywę kulturoznawczą oraz o szereg praktycznych umiejętności podejmowania własnych inicjatyw teatralnych. Pracownik różnego rodzaju, publicznych i pozarządowych instytucji kultury lub osoba zainteresowana pracą o takim charakterze.Nauczyciel przedmiotów humanistycznych w szkole ponadgimnazjalnej, zainteresowany zdobyciem umiejętności inicjowania projektów teatralnych w swoim środowisku.

 • Zaliczenia na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa, prac pisemnych, egzaminów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 8000 PLN

Studia o podobnej tematyce