Studia Podyplomowe Psychologia Reklamy

260 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 8000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie do tworzenia skutecznych kampanii reklamowych, przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii reklamy, a także wykształcenie praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy w branżach związanych z przemysłem reklamowym.

 • Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) podzielony jest na cztery bloki zajęciowe. Studia zaczynają się od wprowadzenia do psychologii reklamy, aby słuchacze nabyli wiedzę, która pozwoli im myśleć o reklamie w sposób szeroki i nowatorski. Natomiast kolejne części studiów służą rozwijaniu umiejętności związanych z pracą w trzech działach agencji reklamowej: strategii i badań reklamy, kreacji, obsługi klientów agencji.
  Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Psychologia społeczna i poznawcza w reklamie,
  Po drugiej stronie lustra, czyli o komunikacji reklamowej z biznesowego punktu widzenia,
  Budowanie strategii komunikacji, czyli od briefu klienta do briefu kreatywnego,
  Wgląd konsumencki jako podstawa strategii komunikacji,
  Interactive, reklama internetowa,
  Marketing mobilny,
  Komunikacja PR i social media.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. UW dr hab. Dominika Maison, dr hab. Norbert Maliszewski, dr Małgorzata Majcher,
  Magdalena Dobrowolska-Sagan, Rafał Korsak, Agnieszka Mazur, Adam Miecznikowski, Katarzyna Piwowarczyk-Atys, Justyna Pyzik, Jacek Redźko, Natalia Załęcka.

 • Studia polecamy osobom, które w ciągu ostatnich kilku lat skończyły studia wyższe magisterskie i pragną rozwijać umiejętności związane z pracą w branży reklamowej (dziale strategii, badań, kreacji, obsługi klientów, w domach mediowych).

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem oraz zaliczenie na ocenę z 4 bloków zajęć. Ocena końcowa ze studiów obliczana jest na podstawie średniej z 4 ocen uzyskanych na koniec poszczególnych bloków.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie formularza zgłoszeniowego.

 • Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie,
  deklaracja płatności czesnego.

 • Podstawą decyzji jest spełnienie kryterium rekrutacyjnego, którym jest kierunkowe doświadczenie (związane z reklamą/badaniami/marketingiem).

 • 8000 PLN

Studia o podobnej tematyce