Studia Podyplomowe „Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika”

150 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5200 PLN
Warszawa Nowy 5200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą wieloaspektowo problematyką komunikacji w zawodzie
  prawnika. Studia mają charakter uzupełniający wobec programu realizowanego w ramach uniwersyteckich studiów prawniczych, podejmują w dużej mierze problematykę nieuwzględnioną w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień czy prezentacji, trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty zarówno z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące specyfikę języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo pojawiającą się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych
  (np. problematyka etyki zawodów prawniczych, zagadnienia dyskursu prawniczego, komunikacji między prawnikami
  występującymi w różnych rolach zawodowych).
  Studia stanowią okazję do zapoznania się z wiedzą oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki.
  Studia charakteryzuje również innowacyjna aktywna metoda zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów).

 • Program studiów obejmuje 150 godzin dydaktycznych (w tym 102 godziny wykładów oraz 48 godzin warsztatów) oraz 1 godzina - wykład inauguracyjny.
  Przedmioty realizowane w ramach studiów zostały ujęte w cztery bloki
  tematyczne:
  1) blok językowy: Prawnik i jego język. Język prawa
  2) blok etyczny: Etyka prawnika. Etyka zawodów prawniczych
  3) blok: Psychologiczne aspekty budowania skutecznej komunikacji w zawodzie prawnika
  4) blok: Protokół dyplomatyczny w pracy prawnika

 • Wśród wykładowców studiów są:
  prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. UW dr hab. Radosław Pawelec, prof. UW dr hab. Marek Zubik, doc. dr Elżbieta Łojko, dr Jagoda Bloch, dr Dobromir Dziewulak, dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Adam Niewiadomski, dr Paweł Skuczyński oraz trenerzy komunikacji, prezentacji i wizerunku.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni zainteresowani tematyką studiów, minimum – ukończone studia I stopnia.

 • Zaoczne, zjazdy dwudniowe (piątki od godziny 16.50 i soboty), odbywające się zasadniczo 1 raz w miesiącu

 • Egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia przewidziane w programie studiów.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja otwarta przez Internetową Rejestrację Kandydatów na Studia Podyplomowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz wygenerowany z systemu IRK, życiorys, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Limit miejsc: 50

 • 5200 PLN

Studia o podobnej tematyce