Studia Podyplomowe „Sztuka” (Plastyka)

450 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1800 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przeznaczone są dla nauczycieli drugiego przedmiotu. Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia lekcji plastyki oraz innych form aktywności plastycznej.

 • Program studiów obejmuje (450 godzin, 64 punktów ECTS) wykłady, ćwiczenia i warsztaty twórcze i składa się z 2 bloków: merytorycznego i metodycznego.
  Blok merytoryczny obejmuje następujące przedmioty:
  Wiedzę z historii sztuki i ogólnej wiedzy o sztuce (zajęcia z historii sztuki realizowane są we współpracy z Muzeum Narodowym w salach Muzeum) oraz zajęcia warsztatowe z: rysunku, malarstwa, grafiki (w tym grafiki komputerowej na tabletach graficznych), rzeźby, technik informatycznych w nauczaniu plastyki.
  Blok metodyczny oprócz zajęć z metodyki nauczania plastyki obejmuje wykłady i ćwiczenia z projektowania zajęć plastycznych i zintegrowanych oraz wiedzę z zakresu psychologii zainteresowań i twórczości.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Henryk Depta, prof. dr hab. Krystyna Pankowska, dr Elżbieta Kukuła, dr Marta Leszczyńska oraz artyści plastycy - metodycy: mgr Adam Malinowski, mgr Iwona Walczyna-Drygalska.

 • Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe magisterskie.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu

 • Zaliczenie i zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych zadań i prac z głównych przedmiotów metodycznych.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej www.pedagog.uw.pl/podyplomowe/ (PDF)), 1 zdjęcie, oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

 • Limit miejsc: 25

 • 1800 PLN

Studia o podobnej tematyce