Studia Podyplomowe Teksty współczesnej kultury

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, naukowych, dziennikarskich etc. Przedmiotem studiów są teksty reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełniące różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy).
  Ważne miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska i światowa, współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medialne czy zagadnienia krytyki sztuki.

 • Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:
  Etyka tekstu,
  Gatunki dziennikarskie,
  Interteksty i remediacje,
  Krytyka sztuki,
  Najnowsza literatura polska,
  Najnowsza literatura światowa,
  Semiotyka i retoryka medialna,
  Tekst digitalny,
  Tekst kultury (zagadnienia ogólne),
  Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy,
  Teksty kultury młodzieżowej,
  Warsztaty analityczno-interpretacyjne,
  Współczesny tekst artystyczny.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Michał
  Kuziak, prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW dr hab. Tomasz Wójcik,
  prof. UW dr hab. Andrzej Zieniewicz, dr hab. Anna Cegieła, dr Agata Hącia, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Łukasz Wróbel,
  dr Żaneta Nalewajk, mgr Magda Nabiałek, mgr Wojciech Świdziński, reżyser Paweł Wodziński.

 • Studia powinny zainteresować osoby chcące doskonalić swoje umiejętności posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i piśmie, uzupełnić dotychczasowe wykształcenie czy podnieść kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Adresowane są do osób zarówno planujących podjąć pracę, jak i już pracujących w następujących zawodach: nauczyciel przedmiotów humanistycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, tłumacz, rzecznik prasowy, krytyk sztuki, dziennikarz czy copywriter.
  Zapraszamy także obecnych i przyszłych pracowników instytucji kultury.

 • Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie

 • Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z dwóch wybranych przez studenta przedmiotów. Formę zaliczenia oraz egzaminu ustala prowadzący.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni złożyć następujące dokumenty pod wskazanym adresem studiów lub przesłać je pocztą:Podanie o przyjęcie na studia (wzór na stronie studiów), kwestionariusz osobowy (wzór na stronie studiów), odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

 • Do 1 października 2015 r.
  Uwaga: w wypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc,
  termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie.

 • 3400 PLN

Studia o podobnej tematyce