Studia Podyplomowe Trener-Andragog

244 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5350 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie studentów w zakresie pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość opanowania profesjonalnego warsztatu trenerskiego, zdobycia wiedzy i umiejętności z obszaru andragogiki ułatwiających pracę z ludźmi dorosłymi, w tym lepszego poznania siebie i zrozumienia specyfiki uczenia się i rozwoju w poszczególnych okresach życia ludzi dorosłych.

 • Studia mają charakter doskonalący i przeznaczone są dla osób, które ze względu na swoją pracę zawodową zajmują się edukacją osób dorosłych (trenerów wewnętrznych i zewnętrznych), dla menadżerów i specjalistów zajmujących się szkoleniami i rozwojem pracowników, jak również dla osób, które w przyszłości chciałyby wykonywać zawód trenera-szkoleniowca.
  Studia będą się odbywały w systemie weekendowym (soboty i niedziele). Wyjątek stanowi 40. godzinny, obowiązkowy trening interpersonalny, który będzie się odbywał w trakcie czterodniowego zjazdu (czwartek, piątek sobota, niedziela). Program studiów obejmuje 244 godziny dydaktyczne.

  Program studiów obejmuje następujące moduły:
  Moduł I - Podstawy wiedzy i umiejętności andragoga,
  Moduł II - Rozwój osobisty trenera-andragoga,
  Moduł III - Praktyka pracy trenerskiej.

 • Zajęcia będą prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną - pracowników Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
  Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także przez doświadczonych psychologów - Trenerów i Superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 • Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe (licencjat lub magisterium).

 • Zaoczny, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela) co 2 tygodnie

 • Zaliczenia cząstkowe w ramach modułów - projekty narzędzi, scenariusze warsztatów i/lub szkoleń, testy wiedzy.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich

 • Limit miejsc: 25

 • 5350 PLN

Studia o podobnej tematyce